Nettsteder som kan ha egen toppmeny og toppbanner, såkalt kontekstmal

Hvorfor egen toppmeny og toppbanner for noen?

Navigasjonen på UiO.no henger sammen med logoen til de ulike enhetene på toppen av nettsidene. Enheter uten egen logo på nivå 4, og enheter som naturlig bør plasseres under en annen enhet, kan ha likelydende innhold som på nivået over.

Da blir det en konflikt mellom navigeringen i toppen på siden, og navigeringen i venstre-menyen. Toppmenyen tar deg til enheten over, venstremenyen tar deg til riktig enhet, selv om menynavnene er identiske, for eksempel "forskning", "studier" og "om".

Brukertester viser at dette er en utfordring, spesielt for eksterne brukere som ikke kjenner UiOs nettside-strukturer. Det er ikke en utfordring når innholdet på nettsiden tilhører hoved- og grunnenhet, og menynavnene avviker. Eller når du via toppmenyen kan komme deg til riktig undermeny-punkt.

Hvem får denne løsningen?

 1. Nasjonale enheter på nivå 4, som ikke har egen logo i UiOs logosystem, og som er plassert under et institutt. Enhetene må ha en viss størrelse, og innhold som kan komme i konflikt med navigasjonen på insituttets nettsider. Eksempel: Nasjonalt senter for selvmordsforskning (NSSF). De har til dels likelydende innhold som på instituttet, for eksempel "Forskning", "Om" etc.
 2. UiOs sommerskole: innholdet, som primært er studietilbudet, plasseres i studie-kontekst på uio.no. Noe av innholdet er likelydende som på UiO.no, og navigasjonen kommer i konflikt med navigasjonen på uio.no.
 3. ISMO og mottakssider for internasjonale studenter. Denne informasjonen er aktuell i en avgrenset periode for en spesifikk målgruppe. Noe av innholdet er likelydende som på uio.no, og navigasjonen her kan komme i konflikt med navigasjonen på uio.no.
 4. UiOs satsinger: UiO: Norden, UiO: Livsvitenskap, UiO: Energi. Disse er tverrfaglige satsinger, som plasseres på UiO-nivå. Innholdet er til dels det samme som på UiO-nivå: "Forskning", "Studier", "Om" etc., og kommer i konflikt med navigasjonen der.
 5. Kunnskaps- eller publikumsressurser kan vurderes dersom:
  • navigasjonen er i konflikt med navigasjonen på enhetens nettsted
  • målgruppene er primært eksterne, ikke UiOs ansatte eller studenter
  • målgruppene i liten grad skal bruke enhetens øvrige innhold på nett
  • det er viktig å profilere ressursen/tjenesten utad med eget navn
  • innholdet er av en viss størrelse og av god kvalitet

   Nettredaktør på UiO vil i samarbeid med enheten som har kunnskaps- eller publikumsressursen vurdere om denne løsningen vil være mer brukervennlig hvis kriteriene over er oppfylt.
 6. Unntaksvis kan forskningsprosjekter på størrelse og viktighet med SFF-er, som tydelig skal fremstå som en enhet underlagt et institutt, fakultet eller tilsvarende, få denne løsningen dersom navigasjonen kommer i konflikt med navigasjonen på instituttets nettsider, og de har et volum på nettsidene som tilsier at de trenger løsningen. Disse har ikke egen logo. Slike forskningsprosjekter eller -enheter vil som oftest ha et krav om å bygge opp en egen esternt finansiert portefølge.

  Hvis ikke innholdet er av et visst omfang, eller navigasjonen kommer i konflikt, vil ikke denne løsningen være aktuell, siden det da ikke vil være noen fordeler med å sette den opp.

  Forskningsprosjekter som hører til instituttet skal i hovedregel ligge på instituttets sider, både for enkel gjenfinning og tydelig avsender. Når navigasjonen ikke er i konflikt med toppnavigasjonen på instituttet, viser brukertester at dette er den beste løsningen. 

Beskrivelse av løsningen

Løsningen viser navnet til enheten/satsingen/prosjektet i toppen, under en liten versjon av logoen til UiO. Topp-navigasjonen blir egen for enheten/satsingen/prosjektet selv, og ikke enheten de tilhører.

For en enhet som plasseres på institutt, vil det under navnet stå en linje med teksten: "En del av Institutt for xxx ved det xxx fakultet". Både institutt- og fakultet-navnet blir klikkbart og tar deg til enhetens sider.

Faktiskt plassering i strukturen følger i utgangspunktet UiOs IA-maler.

Eksempler på bruk

Kontakt

Løsningen er kun for enheter som beskrevet over. Hvis tvil, avgjør nettredaktor@uio.no i samarbeid med enheten om malen bør brukes. Nettredaktor@uio.no setter opp løsningen for de som skal ha den.

 

Publisert 16. feb. 2017 12:27 - Sist endret 20. feb. 2020 10:16