Retningslinjer for nettredaktører og innskrivere ved Det juridiske fakultet

Retningslinjer spesifikke for NIFS

Se for øvrig felles retningslinjer for publisering på UiOs nettsted.

 

Publisert 16. apr. 2015 09:49 - Sist endret 11. des. 2018 10:32