Årshjul for kvalitetssikring av innholdet på jus.uio.no

Å jobbe med å oppdatere innhold under fakultetets nettsider gjøres kontinuerlig som en del av nettarbeidet som er tillagt nettredaktør ved fakultet og institutt.

I tillegg setter vi av tid fire ganger i året til en grundigere gjennomgang av forskningsinnholdet, i tråd med de lokale prioriteringene som er satt for arbeidet.

Fokus for arbeidet med å kvalitetssikre: Gode, informative tekster på index-sider som også kommuniserer til bredere målgrupper. Se over feeder, slette eller avpublisere utdatert innhold, korrigere lenke- og bildebrudd, sjekke at prosjekter, grupper, innhold og personer som skal være synliggjort faktisk er det, m.m. 

Kvalitetssikring av personpresentasjoner og info under ‘Om’ kommer i tillegg.

En gang i året har vi også et særskilt fokus på hvordan jobbe bedre med arrangementer og publikasjoner.

Dersom datoene under krasjer med andre viktige frister er du selv ansvarlig for å følge opp dette ved første anledning, jamfør ansvaret som ligger til nettredaktørrollen.

Årshjulet

1.    Personpresentasjoner: 30. februar og 30. august.

•    Gå over og kvalitetssjekke selv eller oppfordre forskerne selv til å gjøre det MINST to ganger i året. Jamfør sentrale retningslinjer for personpresentasjoner. Personpresentasjoner for nyansatte skal være kvalitetssikret før de publiseres.

 

2.    Prosjekter: 15. januar, 15. april, 15. august og 15. november.

•    Kvalitetssikres i henhold til sentrale retningslinjer for prosjektomtaler.  Husk å oppdatere oversikten over ph.d.prosjekter. Er den enkelte prosjektomtale fortsatt dekkende for hva stipendiaten/forskeren skriver om?

4.    Forskergrupper og områder, forskernettverk: 15. januar, 15. april, 15. august og 15. november.

•    Oppdateres i henhold til sentrale retningslinjer for forskergruppepresentasjoner. Vurdere om tekster er dekkende og kommuniserer til målgruppene, avpublisere eller lesebegrense utdatert innhold, m.m.

5.    Arrangementer og publikasjoner: september. 

•    Arbeidet med kvalitetsheving må her rettes fremover: hva vi kan gjøre (bedre) og hvilke utfordringer har vi. Se over i lys av sentrale retningslinjer for publikasjoner og arrangementer. Sjekk plassering av og oppsett av feeder.

6.    Om forskningen: 15. mai.

 

NB: Kvalitetsheving av studierelatert innhold tas via studienettverkets kanaler.

Av Jorunn Kanestrøm
Publisert 1. mars 2016 08:11 - Sist endret 9. mai 2019 09:55