Viktig å vite før du publiserer på nett

Gjør deg kjent med dette før du publiserer informasjon på jus.uio.no:

  • Gjør deg kjent med retningslinjer og maler for den type innhold du skal publisere - søk gjerne råd
  • Innhent all relevant informasjon fra innholdseier: Målgruppe, formål med innholdet, hvem som er avsender mv.
  • Legg til rette for god presentasjon av innholdet ut fra målgruppe og formål
  • Sørg for godkjenning - innholdseier er ansvarlig for innholdet, du for presentasjonen på nett
  • Kontroller at fakta er korrekt
  • Så kan du publisere
Publisert 29. okt. 2015 11:26 - Sist endret 29. okt. 2015 12:19