Krav til kompetanse for å redigere nettstedet til Det juridiske fakultet

Som en del av arbeidet med å heve informasjonssikkerheten på nett og redusere risikoen for at sensitive personopplysninger publiseres, har fakultetet definert kompetansekrav for oss som publiserer på fakultetets nettsider.

Kompetansekravene er knyttet til de ulike rollene vi har i webarbeidet.

For å heve din kompetanse kan du melde deg på kurs via Kurshjulet. Du kan også melde inn behov for opplæring/kurs via e-postadressen webredaktor@jus.uio.no

 

laptop

Foto: Stock.xhng.
Publisert 16. apr. 2015 09:49 - Sist endret 28. apr. 2016 13:35