Kvalitetssikring av forskningsnyhetssaker

Denne rutinen gjelder for oss som skriver forskningsaktuelle nyhetssaker til jus.uio.no, Forskning.no og Science nordic.

Sjekkliste

 • Prioriter å skrive saker som er aktuelle over tid.
 • Dersom saken skal promotere et arrangement bør saken publiseres 2-3 uker før arrangementet. Avklar planene dine med kommunikasjonsseksjonen slik at dette ikke krasjer med publisering av andre saker.

Før en forskningsnyhetssak skrives/publiseres avklarer du følgende med forsker(ne):

 • Målgruppe: Orienter intervjuobjekter om at målgruppen er lek og at saken derfor må populariseres. 
   
 • Sitatsjekk: Forskeren har krav på sitatsjekk og sitatene skal justeres etter forskerens ønske.
   
 • Faktasjekk: Ettersom det er forskning vi formidler er det viktig at forskeren etterser at det som skrives om forskningen er korrekt, selv om  det er forenklet. 
   
 • Vinkling: Forskeren bør være komfortabel med vinklingen og kan gjerne komme med forslag, men hun/han skal ikke beslutte ordlyd i tittel og ingress da teksten er ditt åndsverk. Dersom det oppstår uenighet og dere ikke klarer å bli enige, bør kommunikasjonsseksjonen rådspørres før sak publiseres på UiOs sider. 
   
 • Bildebruk: Avklar med forskeren om hun/han har meninger om bildebruk. Noen er opptatt av å unngå klisjeer og stereotypier, og vi kan også bomme når vi plukker ut bilder av folkegrupper og kulturer o.l.via bildedatabaser. Forskere kan også sitte på gode autentiske bilder fra forskningen som kan være fine å bruke så lenge det ikke krasjer med etikk/personvern. 
   
 • Deling i SOME: Orienter forskeren om at saken vil bli delt i sosiale medier, fortrinnsvis på Facebook. Avklar med forskeren at hun/han må være villig til å stille seg bak artikkelen og backe det faglige dersom det kommer kritiske kommentarer på fakultetets eller instituttets/senterets some-sider. Orienter forskeren dersom det kommer kommentarer på Facebook; twitter o.l som hun/han bør besvare.

 

 

Av Jorunn Kanestrøm
Publisert 12. okt. 2017 09:15 - Sist endret 16. okt. 2017 14:02