Kvalitetssikringsrutiner for nettredaktører for jus.uio.no

Ukentlige kvalitetssikringsrutiner for nettredaktører

 • ”For ansatte”:
  • Siden kvalitetssikres og endres hver uke – eksempelvis mandag
  • Ta bort utgåtte saker, legge til nye aktuelle saker, sjekke feeder
 • Lenkeråte:
  • Rapporter sjekkes ukentlig – eksempelvis hver fredag
  • All råte skal behandles av redaktøren ved å løse feilen, eller varsle den ansvarlige for feilen.
 • Personoversikter
  • Kontrollere at nye medarbeidere er tatt inn og at de som er sluttet eller er i permisjon er fjernet/satt i status ”permisjon”.
  • Frekvens ukentlig - eller hver 14. dag avhengig av turnover på enheten.
 • Forside:
  • Kontrollere feeder
  • Fjerne/oppdatere fokusfelt i høyre kolonne
  • Se at forsknings- og aktueltsaker er relevante – eventuelt avpublisere
  • Frekvens ukentlig
 • Forskning
  • Kontrollere feeder
  • Fjerne/oppdatere fokusfelt i høyre kolonne
  • Se at forsknings- og aktueltsaker er relevante – eventuelt avpublisere
  • Frekvens ukentlig
 • Studier
  • Kontrollere feeder
  • Fjerne/oppdatere fokusfelt i høyre kolonne
  • Se frontebokser og aktueltsaker er relevante – eventuelt avpublisere
  • Frekvens ukentlig - kan kontrolleres sjeldnere dersom innholdet er statisk, men minst en gang pr. måned
 • Livet-rundt-studiene
  • Kontrollere feeder
  • Frekvens ukentlig - der det er relevant
Publisert 16. apr. 2015 09:50