NIFS på nett: Retningslinjer og tips

Ledelsen ved instituttet vedtok i desember 2010 retningslinjer for arbeidet med våre nettsider. Et av tiltakene er at vi hvert semester skal kvalitetssikre nettsidene.

Utsnitt av Instituttets forside 13. oktober 2015.

Som ansatt ved NIFS bør du bidra til at våre nettsider er oppdaterte, relevante og bidrar til instituttets forskningsmessige omdømme, også internasjonalt. Det krever en felles innsats.

Målet er ikke å publisere mest mulig stoff, men at nettsidene våre er oppdaterte og bidrar til at instituttet når sine mål som et internasjonalt kompetansesenter.

Hvem har ansvar for hva?

 • Alle ansatte: Tips nettredaktøren om aktuelle saker, både nyheter og forskning som kan formidles – kirstaar@jus.uio.no Gode saker blir videreformidlet til fakultetets og universitetets nettsider. Vi kan også sikte oss inn mot forskning.no og Science Nordic.

 • Alle ansatte: Sørg for at din personpresentasjon er oppdatert slik at den gjenspeiler hva du faktisk driver med - også på engelsk. Se veiledning på uio.no. Personpresentasjonen kan også brukes til å synliggjøre prosjekter, forskningsprogrammer og forskergrupper dere deltar i, også utenfor UiO.

 • Vitenskapelig ansatte og forskningsrådgiveren: Vurdere behov for oppdatering av sider du har ansvar for innen Forskningsområder og Forskningsprosjekter. Har vi noen nye? Bør publikasjoner oppdateres? Forskningsprosjekter på nett handler om å synliggjøre forskningen som drives; tema det forskes på over tid, gjerne med flere bidragsytere. Det gjelder ikke bare prosjekter som er eksternt finansiert, det kan også gjelde forskningstema av en viss størrelse.

 • Studiekonsulenten og nettredaktøren: Gjennomgå studiesider og lenker.

 • Programansvarlige, fagansvarlige og studiekonsulenten: Følge opp henvendelser fra PMR og sørge for oppdatert informasjon til studiesidene når det gjelder pensum, hjelpemidler, forelesninger og annen aktuell informasjon.

 • Bibliotekaren: Vurdere behov for å oppdatere biblioteksidene, lenker på NIFS’ sider o.l.

 • Kontorsjefen: Vurdere behov for oppdatering av innholdet under "Om instituttet" og ansettelsesforhold for vitassene.

 • Vitassene: Oppdatere personpresentasjonen. Ellers er du velkommen til å bidra med innspill til alle våre nettsider.

Hjelp til hva?

Ansatte må levere innholdet på sine ansvarsområder. Nettredaktøren kvalitetssikrer hvordan vi formidler innholdet på nett og kan publisere for de som ønsker det. Hvis du har problemer med å formidle det du ønsker via malene, ta kontakt med nettredaktøren slik at vi sammen kan finne fornuftige tilpasninger.

Basisinformasjon - innholdet som er mest lest - bør alltid være oppdatert:

 • Personpresentasjoner
 • Studietilbud
 • Forskning

Tips     

Redigere publisert tekst

Det enkleste er å kopiere teksten over i et word-dokument og redigere der. Når du er fornøyd, sletter du gammel tekst og setter inn den nye. Hvis du sender teksten til nettredaktøren for publisering, så husk på

 • Å sende lenke til siden du vil ha endret
 • Å angi nøyaktig hvor endringen skal inn

Hvorfor legge emneord i personpresentasjonen din?

Det er lurt fordi de som bruker nettsidene våre lettere finner personer med den kompetansen de søker – dette er et av de 10 høyest prioriterte ønskene fra brukerne. Kanskje du også vil markedsføre din kompetanse? Les mer om emneord i veiledningen for personpresentasjon og sjekk emneord i bruk ved Juridisk fakultet. Vi forsker på – her og på undernivå kan du hente emneord:http://www.uio.no/forskning/vi-forsker-pa/jus/
Emneord i bruk ved Juridisk fakultet: http://www.jus.uio.no/personer/?vrtx=tags&resource-type=person
Hvorfor bruke malene for vitenskapelig og administrativt ansatte?
• Malene er gjennomtenkte fra informasjonsfaglig ståsted: Strukturen gjenspeiler det våre viktige målgrupper vil være mest interessert i.
 
• For de som er interessert i å lese ansattes presentasjoner er det er fordel om de har samme struktur – det er mer brukervennlig når UiO sine nettsider har et helhetlig og profesjonelt preg.
Se veiledning for personpresentasjon på UiO
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/nettpublisering/veiledninger/personpresentasjon/
Hvis du har problemer med å formidle det du ønsker via malen, ta kontakt med nettredaktøren slik at vi sammen kan finne fornuftige tilpasninger. Siden flere har redigert og slettet deler av malen som de ikke trengte da de først publiserte sin presentasjon, er de nye malene lagt ut under Se også (høyre spalte). 
Du kan legge inn maksimum emneord fra forskjellige forskningsområder, spesialfelt eller administrative nivå – rangert etter hvor hovedtyngden av ditt arbeid er.
Vi forsker på – her og på undernivå kan du hente emneord:http://www.uio.no/forskning/vi-forsker-pa/jus/
Emneord i bruk ved Juridisk fakultet: http://www.jus.uio.no/personer/?vrtx=tags&resource-type=person
Hvorfor bruke malene for vitenskapelig og administrativt ansatte?
• Malene er gjennomtenkte fra informasjonsfaglig ståsted: Strukturen gjenspeiler det våre viktige målgrupper vil være mest interessert i.
 
• For de som er interessert i å lese ansattes presentasjoner er det er fordel om de har samme struktur – det er mer brukervennlig når UiO sine nettsider har et helhetlig og profesjonelt preg.
Se veiledning for personpresentasjon på UiO
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/nettpublisering/veiledninger/personpresentasjon/
Hvis du har problemer med å formidle det du ønsker via malen, ta kontakt med nettredaktøren slik at vi sammen kan finne fornuftige tilpasninger. Siden flere har redigert og slettet deler av malen som de ikke trengte da de først publiserte sin presentasjon, er de nye malene lagt ut under Se også (høyre spalte). 
Du kan legge inn maksimum emneord fra forskjellige forskningsområder, spesialfelt eller administrative nivå – rangert etter hvor hovedtyngden av ditt arbeid er.
Vi forsker på – her og på undernivå kan du hente emneord:http://www.uio.no/forskning/vi-forsker-pa/jus/
Emneord i bruk ved Juridisk fakultet: http://www.jus.uio.no/personer/?vrtx=tags&resource-type=person
Hvorfor bruke malene for vitenskapelig og administrativt ansatte?
• Malene er gjennomtenkte fra informasjonsfaglig ståsted: Strukturen gjenspeiler det våre viktige målgrupper vil være mest interessert i.
 
• For de som er interessert i å lese ansattes presentasjoner er det er fordel om de har samme struktur – det er mer brukervennlig når UiO sine nettsider har et helhetlig og profesjonelt preg.
Se veiledning for personpresentasjon på UiO
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/nettpublisering/veiledninger/personpresentasjon/
Hvis du har problemer med å formidle det du ønsker via malen, ta kontakt med nettredaktøren slik at vi sammen kan finne fornuftige tilpasninger. Siden flere har redigert og slettet deler av malen som de ikke trengte da de først publiserte sin presentasjon, er de nye malene lagt ut under Se også (høyre spalte). 
Du kan legge inn maksimum emneord fra forskjellige forskningsområder, spesialfelt eller administrative nivå – rangert etter hvor hovedtyngden av ditt arbeid er.
Vi forsker på – her og på undernivå kan du hente emneord:http://www.uio.no/forskning/vi-forsker-pa/jus/
Emneord i bruk ved Juridisk fakultet: http://www.jus.uio.no/personer/?vrtx=tags&resource-type=person
Hvorfor bruke malene for vitenskapelig og administrativt ansatte?
• Malene er gjennomtenkte fra informasjonsfaglig ståsted: Strukturen gjenspeiler det våre viktige målgrupper vil være mest interessert i.
 
• For de som er interessert i å lese ansattes presentasjoner er det er fordel om de har samme struktur – det er mer brukervennlig når UiO sine nettsider har et helhetlig og profesjonelt preg.
Se veiledning for personpresentasjon på UiO
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/nettpublisering/veiledninger/personpresentasjon/
Hvis du har problemer med å formidle det du ønsker via malen, ta kontakt med nettredaktøren slik at vi sammen kan finne fornuftige tilpasninger. Siden flere har redigert og slettet deler av malen som de ikke trengte da de først publiserte sin presentasjon, er de nye malene lagt ut under Se også (høyre spalte). 
Du kan legge inn maksimum emneord fra forskjellige forskningsområder, spesialfelt eller administrative nivå – rangert etter hvor hovedtyngden av ditt arbeid er.
Vi forsker på – her og på undernivå kan du hente emneord:http://www.uio.no/forskning/vi-forsker-pa/jus/
Emneord i bruk ved Juridisk fakultet: http://www.jus.uio.no/personer/?vrtx=tags&resource-type=person
Hvorfor bruke malene for vitenskapelig og administrativt ansatte?
• Malene er gjennomtenkte fra informasjonsfaglig ståsted: Strukturen gjenspeiler det våre viktige målgrupper vil være mest interessert i.
 
• For de som er interessert i å lese ansattes presentasjoner er det er fordel om de har samme struktur – det er mer brukervennlig når UiO sine nettsider har et helhetlig og profesjonelt preg.
Se veiledning for personpresentasjon på UiO
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/nettpublisering/veiledninger/personpresentasjon/
Hvis du har problemer med å formidle det du ønsker via malen, ta kontakt med nettredaktøren slik at vi sammen kan finne fornuftige tilpasninger. Siden flere har redigert og slettet deler av malen som de ikke trengte da de først publiserte sin presentasjon, er de nye malene lagt ut under Se også (høyre spalte). 
Du kan legge inn maksimum emneord fra forskjellige forskningsområder, spesialfelt eller administrative nivå – rangert etter hvor hovedtyngden av ditt arbeid er.
Vi forsker på – her og på undernivå kan du hente emneord:http://www.uio.no/forskning/vi-forsker-pa/jus/
Emneord i bruk ved Juridisk fakultet: http://www.jus.uio.no/personer/?vrtx=tags&resource-type=person
Hvorfor bruke malene for vitenskapelig og administrativt ansatte?
• Malene er gjennomtenkte fra informasjonsfaglig ståsted: Strukturen gjenspeiler det våre viktige målgrupper vil være mest interessert i.
 
• For de som er interessert i å lese ansattes presentasjoner er det er fordel om de har samme struktur – det er mer brukervennlig når UiO sine nettsider har et helhetlig og profesjonelt preg.
Se veiledning for personpresentasjon på UiO
http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/nettpublisering/veiledninger/personpresentasjon/
Hvis du har problemer med å formidle det du ønsker via malen, ta kontakt med nettredaktøren slik at vi sammen kan finne fornuftige tilpasninger. Siden flere har redigert og slettet deler av malen som de ikke trengte da de først publiserte sin presentasjon, er de nye malene lagt ut under Se også (høyre spalte)

http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/nettpublisering/veiledninger/personpresentasjon/
 

 

Av Kirsti Aarseth - nettredaktør NIFS
Publisert 26. apr. 2011 11:03 - Sist endret 27. mai 2016 13:02