Retningslinjer

Håndtering av persondata

Vi publiserer aldri persondata som fødsels- og personnummer på nettsidene med mindre det er nødvendig.

Bruk og opprettelse av domener

Opprettelse av domener som www.eksempel.uio.no, eller andre domener, skal godkjennes av nettredaktør.

Nettsteder UiO deltar i, men som UiO ikke eier alene

Nettredaktørens ansvar for nettsteder UiO deltar i, men som UiO ikke eier alene

Nettsider med egen toppmeny og toppbanner

Vi har en løsning for enheter som ligger under andre enheter, og der navigasjonen kommer i konflikt med UiOs globale navigasjonsprinsipper.

Oppsett av rettighetsgrupper

Vi gir som en hovedregel rettigheter til grupper, ikke enkeltpersoner.

Åpne dokumentstandarder

Hvordan lage PDF eller ODT-dokumenter?

Navnekonvensjoner for mapper og dokumenter

Regler for navn på sider og andre dokumenter, som .doc eller .pdf.
 

Universell utforming

Hvordan lage gode nettsider og dokumenter som er tilgjengelig for alle?