Navnekonvensjoner for mapper og dokumenter på UiOs nettsider

For å sikre gode og forståelige nettadresser er det laget egne retningslinjer for mappe- og filnavn på UiOs nettsider.

Når man oppretter filer og mapper på uio.no gjelder følgende retningslinjer:

  • Bruk kun små bokstaver
  • Ikke bruk æ, ø, å; bytt ut med e, o, a
  • Bruk bindestrek hvis det er flere ord:  -   Ikke bruk mellomrom eller understrek.
  • Mappe og filnavn skal være nogenlunde selvforklarende
  • Ikke bruke kryptiske forkortelser eller for lange ord/setninger
  • Ta vekk ord som i, og etc
  • Tegn med aksenter byttes ut med grunn-bokstaven eller beste norske erstatningsbokstav, for eksempel é -> e, ß -> s, ö -> o, ü -> y
  • Ikke bruk andre tegn enn '-' i fil og mappenavn. for eksempel ikke: ()/&%¤#"!=@)?:;£$,|.'¨\`^*
  • html-filer (herunder artikler og arrangementer) skal slutte på .html og ikke .htm

Vortex korrigerer automatisk alle vortex-dokumenter slik at filnavnene er korrekte. Men husk dette hvis du legger ut odf-, eller pdf-dokumenter etc.

Årstallsmapper

Ved publisering av nyheter, blogger, arrangementer, referater og annet vil det vanligvis publiseres mange dokumenter etterhvert, og man har et behov for å dele opp dokumentene i undermapper.

Det anbefales her å bruke såkalte årstallmapper der årstallet for publisering er mappenavn, se for eksempel publisering av aktuelle saker på toppnivået til Jus.

Dato i filnavn ved for eksempel referat

Dersom man vil bruke dato i filnavn, for eksempel for referater, anbefales formen YYYY-MM-DD. F.eks: 2010-04-24-referat.html.

Dette vil føre til at dokumentene blir sortert kronologisk i admin-grensesnittet i Vortex, og dermed blir enklere å administrere.

Forskjell på navn og tittel

Fil- og mappenavn brukes i adresser (URL). Tittel vises i vortex-navigasjonen.

Du kan endre tittel på mappa eller dokumentet, som synes i menyer og på nettsiden, uten å endre mappe- eller filnavnet. Man kan for eksempel sette mappetittelen ved å administrere mappen og endre tittel under rediger-fanen.

Det kan ofte være lurt å gi både mapper og enkeltdokumenter mer brukervennlige navn med både særnorske tegn, store bokstaver og mellomrom.  Eksempel: Et dokument som omhandler et møte om våren, kan for eksempel ha dokumentnavnet «varmote.html», mens tittelen og dermed også visningsnavnet for eksempel kan endres til "Vårmøte i ØPA".

Hvorfor har UiO disse navnekonvensjonene?

Fil- og mappenavn blir til adresse (URL) for informasjon på nettstedet. Web-protokollene åpner ikke for bruk av alle tegn, og bruker man tegn utenfor definert tegnsett blir de vanligvis erstattet med % etterfulgt av et tall i nettleser og epost. Vanlig mellomrom " " (space) blir for eksempel til "%20". Enkelte tegn har en reservert betydning, spørsmålstegn betyr for eksempel at det kommer et parameter.

Konvensjonene er laget for å gjøre navigering og gjenfinning enklere, og for å sikre at dokumentene kan vises i alle nettlesere i hele verden og at adressene (URL) kan utveksles med alle andre.

Publisert 14. mars 2014 14:21 - Sist endret 9. okt. 2015 17:26