Nettredaktørens ansvar for nettsteder UiO deltar i, men som UiO ikke eier alene

UiO har nettbaserte samarbeidsprosjekter med en rekke andre institusjoner. Noen ligger på UiO-domene, andre ikke.

I utgangspunktet står disse samarbeidsprosjektene fritt til å velge hvordan nettsidene skal se ut, og hvem som skal utvikle dem og drifte dem. Dette gjelder også nettsteder for Universitetets randsone.

Følgende retningslinjer gjelder

 • UiOs logo skal ha en plass på nettsidene til slike prosjekter
 • nettstedene skal oppfylle lovpålagte krav om:
  • tilgjengelighet for alle brukergrupper
  • personvern
  • IT-sikkerhet

I tilfeller hvor UiO, ved USIT, utvikler og drifter sider og de tilbys domene på formen xxx.uio.no, skal i tillegg følgende gjelde:

 • UiOs IT-sikkerhetsreglement
 • driftsavtaler må inngås i hvert enkelt tilfelle
 • når virksomheten legges ned, skal man på sikt slette uio-domene og nettsider

Nettstedene bør følge UiOs eller den/de andre samarbeidspartneren(e)s retningslinjer når det gjelder språk, skriving, brukertilpasning, vedlikehold, oppdatering etc., for å sikre et best mulig nettsted for sluttbrukeren og virksomheten. Lokal nettredaktør på enheten har ansvar for å følge opp nettstedet og sikre at retningslinjene følges.

Unntatt fra dette er Sentre for fremragende forskning (SFF), Sentre for fremragende Innovasjon (SFI) og Sentre for fremragende utdanning (SFU) når administrasjonen av sentrene ligger til UiO. Rektor ved Universitetet har besluttet at de publiserer på UiOs nettsider, med UiOs grafiske profil.

Publisert 20. des. 2013 12:47 - Sist endret 15. sep. 2017 13:29