Universell utforming

Hvordan kan vi lage gode nettsider og dokumenter som er tilgjengelig og brukervennlige for alle?

Universell utforming (uu) er et begrep som betyr at løsninger skal kunne brukes av alle. Alle nye nettsider ved UiO skal være universelt utformet.

Gode nettsider for alle

Vi må sikre at personer med funksjonshemminger kan bruke UiOs nettsider. Hver sjette nordmann har en funksjonshemming og en av to trenger tilgjengelighetsfunksjonalitet. Utfordringer kan være: blindhet, svaksynthet, hørsel, bevegelighet og finmotorikk, kognitive vansker og språk. Nettsidene må være:

  1. Mulig å oppfatte (kontrast, tekstalternativer osv.)
  2. Mulig å betjene (tastaturtilgang, størrelse på klikkflater osv.)
  3. Forståelig (språk, formuleringer) - skal kommunisere nødvendig informasjon til brukeren på en effektiv måte.

Ved å tilrettelegge for de med spesielle behov, gjøres nettsidene bedre for alle brukere.

Fargebruk på tekst

Farget tekst skal ikke brukes på UiOs nettsider. Vi bruker sort tekst på hvit bakgrunn fordi dette gir best kontrast og er enklest å lese for alle brukergrupper. Det eneste faste unntaket er blå tekst på lenker og dette gjøres automatisk i Vortex. For nettsider som har med beredskap å gjøre kan det gis tillatelse til å benytte rød tekst på kontaktinformasjon for akutte hendelser.

For at alle brukergrupper skal klare å lese teksten godt er det viktig at dette prinsippet følges. Fargeblinde vil for eksempel ikke alltid få med seg forskjeller mellom rødt og grønt, blått er forbeholdt lenker, og de fleste andre farger har for lite kontrast for svaksynte. Fargekoding av tekst gir lite eller ingen mening for nettlesere for blinde, og kan oppleves forstyrrende. Også for vanlige seende vil ulike farger være forstyrrende for lesbarheten.

Viktige prinsipper

  • Bruk overskriftsnivåer for å formidle dokumentets informasjonsstruktur med korrekt hierarki. Uthev alltid titlene med overskrifts-taggene <h1>, <h2> eller <h3> (bruk overskrift-funksjonen i Vortex), ikke bruk fet skrift.
  • Bruk tabellverktøyet i Vortex og definer tabelloverskrifter.
  • Alle bilder skal ha en forklarende alternativ tekst (alt-tekst).
  • Filmer må ha en tekstbeskrivelse av innholdet.

Aktuelle veiledninger

 

Publisert 28. juli 2014 13:26 - Sist endret 17. aug. 2016 09:22