Roller, oppgaver og ansvar i nettarbeidet

Alle roller i nettorganisasjonen skal ha en beskrivelse av myndighet og ansvar.

 Se hovedprinsipper for organisering og styring av webarbeidet ved UiO.

Rollebeskrivelser

Nettarbeid i LOS

Lokale rollebeskrivelser med oppgaver

Oppgaver

Oppgaver for institutt-redaktører vil hvert fakultet spesifisere nærmere, avhengig av organiseringen på enheten.

Publisert 12. mars 2014 11:35 - Sist endret 11. sep. 2019 15:28