Assisterende nettredaktør

Assisterende nettredaktør er avløser for UiOs nettredaktør og er medlem i nettredaksjonen.

Myndighet

Assisterende nettredaktør utfører oppgaver på vegne av nettredaktøren, og har ingen selvstendig myndighet ut over dette.

Ansvar

  • Operasjonelt redaksjonelt ansvarlig for nettsider på sentralt nivå.
  • Redaksjonelt oppfølgingsansvar overfor avdelingene i LOS.
  • Redaksjonelt oppfølgingsansvar overfor enheter som ikke er representert i nettredaksjonen på annen måte, i første rekke sentre direkte under Universitetsstyret.
  • Rådgivning overfor enkeltmiljøer i samråd med lokal nettredaktør.
  • Lede utviklingsprosjekter eller være prosjekteier.
Publisert 12. mars 2014 11:35 - Sist endret 27. juni 2016 11:15