Forskningsredaktør

Forskningsredaktør er redaktør for UiOs sentrale forskningsnettsider på uio.no/forskning. Forskningsredaktøren er bindeledd mellom innholdseiere sentralt, UiOs nettredaktør og den sentrale nettredaksjonen og sørger for at innholdet på nettsidene er i tråd med UiOs øvrige forskningsformidling.

Rollebeskrivelse

 • Forskningsredaktøren handler på vegne av, og rapporterer faglig direkte til UiOs nettredaktør.
 • Har faste møter med innholdseiere i Avdeling for forskningsadministrasjon
 • Møter i den sentrale nettredaksjonen og kommunikasjonsnettverket ved behov
 • Har jevnlig kontakt med nettredaktørene for de tverrfakultære forskningsområdene

Myndighet

Forskningsredaktør er redaktør for UiOs sentrale forskningsnettsider, med rett til å:

 • Gi eller ta bort retten til å publisere på uio.no/forskning
 • Gi pålegg til nettredaktører ved enheter om å følge retningslinjer for nettpublisering eller håndheve disse
 • Gjøre endringer på nettsider som på tross av pålegg ikke følger retningslinjer og standarder
 • Gjøre endringer på nettsider uten å rådføre seg med lokal informasjonseier når en akutt situasjon gjør det nødvendig, eller etter pålegg fra overordnet.

Ansvar

 • Daglig redaksjonelt ansvarlig for forskningsnettsider på sentralt nivå.: uio.no/forskning
 • Redaksjonelt oppfølgingsansvar overfor enheter ved UiO
 • Rådgivning innenfor forskningsformidling til enkeltmiljøer i samråd med lokal nettredaktør.
 • Følge opp handlingsplanen for forskingsformidling på nett
 • Ansvarlig for ”vi forsker på”-kategoriene ved UiO, i samarbeid med enhetene
 • Ansvarlig for Forskerprofilen, og at innhold til denne spalten produseres på enhetene.
 • Utarbeide og vedlikeholde retningslinjer for forskningsformidling på nett i tråd med UiOs strategiske mål
 • Melde inn nye behov til nettredaktøren ved UiO og sørge for at informasjon derfra blir distribuert til underliggende enheter
 • Lede utviklingsprosjekter innen forskningsformidling.
 • Delta i den sentrale nettredaktørgruppes øvrige arbeid.
Publisert 12. mars 2014 11:35 - Sist endret 19. nov. 2019 11:25