Linjeleder

Linjeleder er premissleverandør for innholdet på nettstedet, og har direkte dialog med nettredaktøren.

Rollebeskrivelse

Linjeleder gir nettredaktør på enheten informasjon om:

 • Strategier og mål for enheten
 • Informerer om viktige saker for enheten
 • Nødvendig informasjon fra formelle og uformelle fora
 • Saker som gjelder nettstedet.

Linjeleder har en direkte dialog med nettredaktøren om

 • innholdet på nettstedet
 • styringen av nettstedet
 • ressursbehov og ressursbruk for nettstedet

Linjeleder skal gi nettredaktøren støtte for avgjørelser som han eller hun kan ta selv, og ellers se til at ledelsen på enheten tar avgjørelser som er nødvendige for å nå målene for UiOs nettsted.

Myndighet

Linjeleder har myndighet til å:

 • Instruere nettredaktøren i saker som gjelder innholdet på nettstedet så lenge dette ikke bryter med avgjørelser som er tatt på et høyere nivå i organisasjonen eller med det rammeverket som er fastsatt for nettstedet.
 • Avgjøre nettredaktørens syn på vegne av enheten i de redaksjonelle fora han eller hun sitter.
 • Ta avgjørelser om innholdet på nettstedet når det er uenighet i nettredaksjonen på enheten eller når det er uenighet mellom underliggende enheter og nettredaktøren.

Ansvar

Linjeleder har ansvar for:

 • At nettredaktøren ved enheten har tilgang til all informasjon som er nødvendig for drift og utviking av nettstedet.
 • At enheten setter av tilstrekkelige ressurser til drift og utvikling av nettstedet ut fra kravene og retningslinjene som er fastsatt og enhetens behov.
 • Å gi informasjon som gjelder nettstedet videre fra linjen til nettbredaktør.
 • Å hente informasjon fra webredaktøren før saker som gjelder nettstedet blir drøftet i ulike fora.
 • Juridisk ansvar for nettsidene som tilhører sin enhet - delegert i linjen.
Publisert 12. mars 2014 11:35 - Sist endret 30. mars 2017 15:16