Oppgaver for publisist på enhet

Innholdsproduksjon, oppdatering og vedlikehold

 1. Hold eget innhold faglig oppdatert til en hver tid.
 2. Ta kontakt med lokal redaktør når nytt innhold skal lages. I samarbeid finner dere ut av hvorfor, hvor, hvordan og hvem som skal lage sidene og hvem som skal oppdatere dem.
 3. Sørg for å avpublisere eller slette utdatert innhold, eller innhold som ikke skal ligge på nettstedet lenger. Lag egne rutiner for å holde kontroll på hva som skal fjernes når.

Ha oversikt over egne nettsider

 1. Hvilke nettsider har du ansvar for? Hvis det er mange, som ligger flere steder i strukturen, må du ha oversikt over hvilke. Dokumenter i et excel-ark som viser informasjonsarkitekturen, få nettredaktøren din til å ha oversikt, evt. dokumenter på andre gode måter.
 2. Ha oversikt over hvorfor alt innhold eksisterer, og lag eventuelt en plan sammen med nettredaktør for å fjerne innhold om det ikke er ressurser til å vedlikeholde alt som du har ansvar for per nå.

Sikre at alt innhold følger retningslinjene og er kvalitetssikret, med mindre nettredaktør på enheten gjør dette for deg

 1. Følg opp rapportene om dine nettsider angående: lenkefeil, html-validering, filnavn, bilde-brudd, word-innhold. Nettredaktøren utfører oppgavene selv, eller delegerer og påser at publisister gjør dem.
  Målet er å ikke ha lenkefeil, feil html-kode, feil filnavn etc. Rapportene må derfor sjekkes ofte, og feilrettinger må skje kontinuerlig. Anslagsvis hver uke.
 2. Følg opp at alt innhold til en hver tid følger redaksjonelle retninglinjer mht. skriving for nett.
 3. Følg opp at retningslinjer for bildebruk følges på dine nettsider.
 4. Følg opp at språklige retningslinjer følges.
 5. Følg opp at skriveveiledningene følges – for personpresentasjoner, forsider, studier, forskning, livet rundt studiene, tjenester og verktøy, om enheten og for ansatte.
 6. Følg opp at informasjonsarkitekturen er korrekt og følger UiOs retningslinjer og maler.

Kompetanseheving

 1. Hold deg oppdatert om UiOs retningslinjer for nettpublisering og publiseringsløsningen Vortex.
Publisert 27. apr. 2016 13:07 - Sist endret 9. mai 2016 10:42