Publisist - vitenskapelig/teknisk-administrativ

Publisister publiserer innhold på nettstedet innenfor sitt fagfelt eller ansvarsområde, og på riktig sted i strukturen.

Rollebeskrivelse

Legge ut tekst eller lyd, bilde, tabeller eller presentasjoner eller be om støtte til publisering.

Myndighet

  • Initiere eller foreslå innhold på deler av nettstedet.
  • Publisere og oppdatere innhold innenfor eget fagområde og ansvarsfelt.

Ansvar

  • Kvalitetssikre innholdet faglig selv, eller hos leder eller fagperson.
  • Kvalitetssikre redaksjonelt eller be om dette hos redaktør på egen enhet.
  • Oppdatere eller merke innholdet med holdbarhet og sørge for avpublisering når innholdet foreldes.
  • Følge gjeldende retningslinjer.
Publisert 12. mars 2014 11:35 - Sist endret 11. sep. 2019 15:30