Studiewebredaktør ved fakultet

Studiewebredaktør er redaktør for studienettsidene til fakultetet og fakultetets underliggende enheters studienettsider.

Rollebeskrivelse

Studiewebredaktør ved fakultet:

 • Er en viktig del av informasjons- og kommunikasjonsarbeidet ved hovedenheten
 • Sitter i fakultetets webredaksjon og har nær kontakt med fakultetets webredaktør
 • Rapporterer faglig direkte til studieleder eller tilsvarende

Myndighet

Han/hun er studiewebredaktør for studienettsidene til hele hovedenheten, med rett til å:

 • Gi eller ta bort retten til å publisere
 • Gi pålegg til redaktører ved grunnenheter om å følge retningslinjer eller håndheve disse til egne publisister og lokale redaktører
 • Gjøre endringer på nettsider som på tross av pålegg ikke følger retningslinjer og standarder
 • Gjøre endringer på nettsider uten å rådføre seg med lokal informasjonseier når en akutt situasjon gjør det nødvendig, eller etter pålegg fra overordnet.

Ansvar

 • Lede eller delta i eventuell redaksjon for studieinformasjon ved fakultetet
 • Operativt redaksjonelt ansvarlig for studienettsidene til fakultetet
 • Melde inn behov og gi informasjon til webredaktøren ved fakultetet
 • Melde inn behov til UiOs studiewebredaktør
 • Distribuere informasjon fra nettverket for studiewebredaktører (sentralt) til underliggende enheter
 • Sørge for redaksjonell rådgivning og god kvalitet på nettsidene ved at retningslinjer for nettstedet blir fulgt.
 • Gi rettigheter til publisister og redaktører ved grunnenheter, og ha oversikt over hvem som har hvilke rettigheter
 • Ta avgjørelser om nettstedet innenfor retningslinjene, eller ta saken videre til rett beslutningsnivå
 • Lede utviklingsprosjekter eller være prosjekteier
 • Delta i studiewebredaksjonen. Se mandatet for nettverket for studiewebredaktørens ansvar og forpliktelser som deltaker av nettverket.
Publisert 12. mars 2014 11:35 - Sist endret 4. mars 2020 15:23