UiOs studiewebredaktør

Studieredaktør er redaktør for UiOs sentrale studienettsider, og er bindeledd mellom studier og UiOs nettredaktør og nettredaksjon.

Rollebeskrivelse

Studiewebredaktør:

 • Er en viktig del av informasjons- og kommunikasjonsarbeidet
 • Sitter i eller har møterett i lederforum eller har nær kontakt med den øverste ledelsen
 • Rapporterer faglig til nettredaktør på UiO

Myndighet

Studiewebredaktør har myndighet til å gjøre innkjøp av varer og tjenester innenfor det budsjetterte.

Han/hun er redaktør for UiOs sentrale studienettsider, med rett til å:

 • Gi eller ta bort retten til å publisere
 • Gi pålegg til studiewebredaktører ved fakulteter om å følge retningslinjer eller håndheve disse
 • Gjøre endringer på nettsider som på tross av pålegg ikke følger retningslinjer og standarder
 • Gjøre endringer på nettsider uten å rådføre seg med lokal informasjonseier når en akutt situasjon gjør det nødvendig, eller etter pålegg fra overordnet.

Ansvar

 • Koordinere nettverket med studiewebredaktører. Se mandatet for nettverket for studiewebredaktørens ansvar og forpliktelser som leder av nettverket.
 • Operativt redaksjonelt ansvarlig for UiOs sentrale studienettsider
 • Redaksjonelt ansvarlig for rammeverket for UiOs studieinformasjon
 • Melde inn behov til nettredaktøren ved UiO. Både lokale behov og behov for videreutvikling og forvaltning av rammeverket for studieinformasjon.
 • Melde inn behov og gi informasjon til studiedirektør/den som leder studiearbeidet.
 • Foreslå eventuelt budsjett for UiOs sentrale studienettsider
 • Sørge for god kvalitet ved redaksjonell rådgivning og at retningslinjer for nettstedet blir fulgt. Gi rettigheter til publisister og redaktører i LOS, til studiewebredaktører på fakultetene, og ha oversikt over hvem som har hvilke rettigheter. Se også oversikt over nettarbeid i LOS.
 • Ta avgjørelser om nettstedet innenfor retningslinjene, eller ta saken videre til rett beslutningsnivå.
 • Lede utviklingsprosjekter eller være prosjekteier.
Publisert 12. mars 2014 11:35 - Sist endret 11. sep. 2019 15:25