Roller i nettarbeidet ved UB

Nettredaktør ved UB

Nettredaktør ved UB er redaktør for UB sin nettstad, og er bindeleddet til UiOs nettredaktør og nettredaksjon.

Se rollebeskrivelse

Nettredaksjonen ved Universitetsbiblioteket

Nettredaksjonen skal vere eit rådførande organ for nettredaktør ved UB, der nettredaktøren har ansvar for å rådføra seg eller forankre saker i nettredaksjonen.

Se rollebeskrivelse

Nettredaksjonar ved avdelingsbibliotek

Nettredaktør ved avdelingsbibliotek er redaktør for nettinnhaldet ved si avdeling, og er bindeleddet mellom avdelingsbiblioteket og nettredaksjonen ved UB.

Se rollebeskrivelse

Ved behov skal avdelingane ha ein nettredaksjon

Se rollebeskrivelse

Publisist

Publisister publiserer innhald på UB sin nettstad innan sitt fagfelt eller ansvarsområde, og på rett stad i strukturen.

Se rollebeskrivelse

Temaansvarleg publisist

Temaansvarleg publisist er innhaldsleverandør for ein eigen modul på UBs nettstad.

Se rollebeskrivelse

Vortex superbrukar

Vortex-superbrukar fungerar som netteknisk støtte ved UB. Superbrukarrolla inneber å vere ein ressursperson knytta til praktisk bruk av Vortex.

Se rollebeskrivelse

Publisert 24. apr. 2015 14:22 - Sist endret 14. aug. 2018 14:15