Vortex-superbruker - fakultet, museum, avdeling

Nettredaktører på hovedenheter fungerer som Vortex-superbrukere, og gir webteknisk støtte på hovedenhet. Superbrukerrollen innebærer først og fremst å være en ressursperson i tilknytning til praktisk bruk av Vortex.

Rollebeskrivelse

  • Er  nettredaktør på hovedenheten.
  • Skal ha god kunnskap om Vortex fra et brukersynspunkt, og skal kunne gi lokal brukerveiledning og opplæring.

Ansvar

  • Inngår i nettredaksjonen til UiO, som også inkluderer Vortex-superbrukernettverket som koordineres av USIT.
  • Er bindeledd mellom hovedenheten og grunnenhetene for Vortex-brukerstøtte.
  • Sørger for at retningslinjer for nettstedet blir fulgt.
  • Er Vortex-brukerstøtte for egen enhet.
  • Sikre at kompetanse blir ivaretatt hos de som bruker Vortex.
  • Sikre at enhetens bruk av Vortex er mest mulig optimal.
Publisert 12. mars 2014 11:35 - Sist endret 11. sep. 2019 15:29