Nettredaktør grunnenhet - institutt, senter

Nettredaktør ved grunnenhet er nettredaktør for nettstedet til hele enheten, og er bindeleddet til hovedenheten og dens nettredaksjon.

Rollebeskrivelse

 • Nettredaktør ved grunnenhet har en klart definert rolle innenfor informasjons- og kommunikasjonsarbeidet på enheten.
 • Nettredaktøren sitter i eller har møterett i lederforum eller har nær kontakt med den øverste ledelsen på grunnenheten.
 • Nettredaktøren rapporterer faglig direkte til leder - kontorsjef eller instituttleder.

Myndighet

 • Gi eller ta bort retten til å publisere på grunnenhetens nettsider.
 • Gi pålegg til publisister om å følge retningslinjer.
 • Gjøre endringer på grunnenhetens nettsider som ikke følger retningslinjer og standarder.
 • Gjøre innkjøp av varer og tjenester innenfor det budsjetterte.

Ansvar

 • Lede lokal redaksjon ved enheten.
 • Være bindeledd mellom enheten og hovedenheten.
 • Operasjonelt redaksjonelt ansvarlig for nettsider på enheten, men dette betyr ikke at det bare er nettredaktør som skal publisere på nettstedet.
 • Redaksjonelt oppfølgingsansvar i forhold til enhetens nettsted, inkludert underliggende enheter.
 • Foreslå budsjett for nettstedet.
 • Sørge for at retningslinjer for nettstedet blir fulgt.
 • Ha et system for at rettigheter blir tildelt publisister.
 • Gi godkjenning innenfor myndighetsområdet eller ta saken videre.
 • Lede utviklingsprosjekter eller være prosjekteier.
Publisert 12. mars 2014 11:35 - Sist endret 30. mars 2017 15:18