Creative Commons – bilder du kan bruke

Bilder og illustrasjoner er beskyttet av åndsverksloven, så det er ikke fritt frem å bruke det du finner. Et unntak er bilder under Creative Commons-lisens. Men vær obs – det er regler her også.

Åndsverksloven

Åndsverksloven er til for å beskytte rettighetene til opphavsmannen til et verk. Opphavsmannen gis kopiretten, det vil si retten til å reprodusere et verk. Du kan med andre ord ikke fritt benytte bilder du finner på dine egne nettsider, men må få godkjennelse for bruk av den som innehar kopiretten. Det gjelder alle bilder du finner på nettet, også de som finnes i sosiale nettverk som flickr.com!

Opphavsmannen har også lov til å helt eller delvis overføre kopiretten sin, og det er det Creative Commons er til for.

Creative Commons

Hva er Creative Commons?

Creative Commons er en form for lisens som en opphavsmann kan knytte til verket sitt, som gir andre retten til fritt å gjengi eksempelvis et bilde, men under forutsetninger av at du oppgir opphav.

Vær oppmerksom på at det finnes flere typer Creative Commons-lisenser. Enkelte er for helt fri bruk, mens andre kun tillater gjengivelse uten endringer, noe som vil si helt uten endringer – beskjæring er heller ikke lov!

Bruk av Creative Commons-verk

Følgende må med når du skal bruke et verk under Creative Commons-lisens:

  1. Opphavspersonens navn. Ikke sett eksempelvis Wikipedia eller Flickr.com som opphav. I sjeldne tilfeller skal utgiver oppgis, men det vil da komme klart frem.
  2. Tittel på verket, dersom det er oppgitt.
  3. Lenke eller gjengivelse av url til hvor bildet er funnet.
  4. Lenke eller gjengivelse av url til type lisens bildet faller under.

Creative Commons-henvisninger i ulike medier

Creative Commons lar deg ta hensyn til mediets natur.

Trykte medier: Utover opphavsmann, må ikke all informasjon oppgis på samme side som bildet, men det må da komme klart frem i kolofonen.

Digitale medier: Henvisningene må være maskinlesbare. Det er ikke nødvendig at henvisningene legges på samme nettside som bildet, men bildet må da være klikkbart og lenke videre til henvisningene.

Her kan du finne verk under Creative Commons-lisens

Publisert 28. apr. 2014 15:56 - Sist endret 1. apr. 2019 08:49