Komponenter og elementer du kan sette inn på en nettside

Hva er en komponent?

  • En kodesnutt som henter innhold fra en annen nettside eller undermappe
  • Begynner ofte med dollartegn: $
  • Parameterne (innstillingene) skrives på denne formelen: parameter=[ ]
  • Rekkefølgen på innstillingene i en kode har ikke noe å si for funksjonaliteten
  • include-komponentene henter innhold fra en annen nettside
  • resource-komponentene henter innhold fra ressursen (mappen) som komponenten plasseres på.