Arrangement

Arrangementsmalen brukes til å lage en nettside for et arrangement eller noe som skjer på en bestemt dato, for eksempel en frist eller møte.

Målgrupper og tips

Les denne før du går i gang med å publisere arrangement: Målgrupper og tips - slik skriver du en god arrangementstekst

Visning av arrangementer

Arrangementsmalen bør alltid brukes i kombinasjon med en arrangementmentliste - en mappe som lister arrangementer.

Oppretting av nye arrangementer

Velg malen "Arrangement" fra "Nytt dokument" i administrasjonsgrensesnittet i Vortex.

Felter du kan fylle ut

Tittel

Tittel skal alltid fylles ut.

Innledning

Innledning blir presentert som ingress på nettsiden. Innholdet blir også vist i arrangementslisten, og bør ikke være lenger enn et par avsnitt.

Bilde

Klikk på Bla gjennom-knappen for å navigere til bildet du vil bruke som hovedbilde. Bildet må være lastet opp i Vortex på forhånd. Bildet vises sammen med tittel og innledning på arrangementet i en arrangementsliste. Vortex endrer ikke størrelse på bildet, så pass på at bildet er innenfor anbefalte bildestørrelser.

Bildetekst og alt-tekst

Bildetekst skal fylles ut og kilde oppgis. Det skal også alt-tekst, alternativ tekst som skal beskrive bildet for de som får informasjonen opplest etc.

Skjul bilde i arrangement, men vis i arrangementslisting

Sett til "Ja" hvis du kun ønsker å bruke bildet du har lagt inn når artikkelen fremgår i listinger.

Starter og slutter

Velg dato og klokkeslett for når arrangementet starter og slutter.

Sted

Skriv navnet på stedet arrangementet avholdes.

Lenke til kart

Hvis du vil legge inn en lenke til et kart som viser en UiO-bygning, går du til Universitetets karttjeneste, og klikker du på bygningen du vil ha kart for. Kopier kartets URL (kopier adressen i nettleserens adressefelt), og lim den inn i dette feltet.

Innhold

Her skriver du hovedinnholdet til nettsiden. Slik redigerer du en nettside.

Skal folk melde seg på arrangementet? Lenk til nettskjema eller inkluder påmeldingsfeltene på nettsiden.

Vil du tydeliggjøre påmeldingen? Da kan du legge inn en knapp med lenke til nettskjemaet. Slik legger du inn knapper

Arrangør

Her kan du fylle ut navn og webadresse til enn eller flere arrangører. Trykk "Flere" for å legge til en ny arrangør.

Emneord

Feltet for emneord er lagt inn med tanke på fremtidig bruk. Inntil videre skal ikke feltet benyttes.

Relatert innhold

Innhold i dette feltet vises i høyre spalte. Hvis du ikke har innhold her, lar du feltet stå tomt, slik at bredden på tekst-feltet er optimalt for lesing på skjerm.

Har du behov for en spesielt bred tabell eller bilde som krever bredde, kan du velge å skjule høyrekolonnen for å få siden til å gå helt ut.

Kommentering

Det er mulig for folk å kommentere på innholdet.

Plassering av arrangementer i strukturen på nettsidene

  • Interne arrangementer mynta bare på UiO-tilsatte publiseres i arrangementsmappe på for-ansatte-sidene. Her er det også anledning til å publisere arrangementer i regi av eksterne som har stor relevans for UiO-tilsatte.
  • Forskningsarrangementer skal plasseres i en av undermappene for forskningsarrangementer.
  • Arrangementer bare for studenter, som studentforeningenes arrangementer, legges under "Livet rundt studiene".
  • Institusjonelle arrangementer, eller andre arrangementer som ikke er forskningsarrangementer, skal plasseres i arrangementsmappa under "Om".

Fokusfelt for arrangementer på forsiden

Se veiledning for fokusfelt for arrangementer

Publisert 1. apr. 2014 16:15 - Sist endret 27. sep. 2016 13:59