Forside for tverrfaglige satsinger

Plassering av innhold på forsiden til de tre tverrfaglige satsingene UiO:Livsvitenskap, UiO:Energi og UiO:Norden skal være likt så sant det er mulig. Forsiden kan justeres etter egne behov eller manglende innhold i forhold til malen.

1. rad med bokser, hvit bakgrunn

1. Forskning - og lenke til "mer om forskning"

 • Hva forsker UiO på innen satsingen?
 • Finansiering (søk om etc)
 • phd, forskergrupper etc.
 • (annet innhold under forskning)

2. Om <satsingen>

 • Hva er satsingen
 • Personer/ ansatte
 • Strategi
 • Samarbeid med oss
 • (annet innhold under "om")

3. Merket til satsingen

2. rad med bokser, grå bakgrunn

1. Aktuelt 1/3, 2/3 eller 1/2 boks

 • Aktuelle saker, feedet inn via en forside-artikkel

2. Arrangementer 1/3, 2/3 eller 1/2 boks

 • Kalender-feed

3. rad bokser, hvit

1. eget behov

 • For eksempel "Livsvitenskapsbygget"

2. Studier

3. Kontakt etc

 • Kontakt
 • Nyhetsbrev
 • Sosiale medier etc.

4. rad bokser, grå

Profilering av satsingene

 • Merker og lenker til de tre satsingene
Eksempel på forside Livsvitenskap
Eksempel på forside - UiO:Livsvitenskap

Se også: Veiledning for tverrfaglige satsinger

Publisert 10. mars 2017 10:33 - Sist endret 13. mars 2017 12:43