Dokumentmalen for forskningsprosjekt

Små og store forskningsprosjekter skal bruke forskningsprosjekt-malen. Malen har støtte for å vise frem aktuelt stoff, oppretting av prosjektblogg, kommende arrangementer, utvalgte publikasjoner med mer.

Opprett prosjekt-mappe

 • Velg mappetypen "forskningsprosjekt". Da vil den automatisk inneholde et forside-dokument (index.html) og undermapper du kan velge å bruke.
 • Slett undermapper du ikke skal bruke.
  • Aktuelle saker - Hvis det er behov for jevnlig å publisere aktuelt stoff om prosjektet. Hver sak skal publiseres med artikkel-mal.
  • Arrangementer - Hvis det er behov for jevnlig å publisere arrangementer i regi av forskningprosjektet. Hvert arrangement skal publiseres med arrangements-mal.
  • Publikasjoner - Hvis det er behov for å publisere viktigste publikasjoner fra prosjektet. Det skal publiseres en artikkel per publikasjon. Bør kun brukes til viktigste publikasjoner, siden samtlige publikasjoner skal finnes i Cristin.
  • Innhold fra de ulike mappene kan du vise frem i høyre kolonne på prosjekt-forsiden. Dette er satt opp i prosjektmalen via "Abonner på RSS-strømmer".
 • Åpne index-dokumentet, og rediger.
 • Legg til evt. mapper du trenger.

Navn på index-dokument

Skriv inn prosjektets navn. Navnet fungerer som tittel i dokumentet, og er dokumentets navn som vil vises i listinger av prosjekter.

Status

Angi om prosjektet er avsluttet eller pågående. Dette vil ikke vises på nettsidene, men avgjør om prosjektet listes som avsluttet eller pågående.

Innledning

Skriv en kort innledning om prosjektet her. Teksten du skriver inn her, vil vises i listinger av prosjekter, med mindre annet er angitt.

Bilde

Legg evt. inn bilde. Det vil vises på listinger av prosjekter, med mindre annet er angitt. Klikk på Bla gjennom-knappen for å navigere til bildet du vil bruke som hovedbilde. Vortex endrer ikke størrelse på bildet, så last opp et bilde med riktig billedstørrelse.

Bildetekst

Skriv inn en evt. bildetekst som skal vises sammen med hovedbildet.

Skjul bilde i artikkel

Sett til "Ja" hvis du kun ønsker å bruke bildet du har lagt inn når artikkelen fremgår i listinger.

Innhold

Skriv eller lim inn teksten og rediger. Foreslåtte overskrifter er:

 • Om prosjektet.
 • Mål.
 • Resultat(er).
 • Bakgrunn. Her kan du skrive kort om bakgrunnen for prosjektet. Hvilke enheter deltar i prosjektet, tidsperspektiv, teoretisk grunnlag, metode, og så videre.
 • Delprosjekter. Du kan velge å liste opp alle eventuelle delprosjekter, eller du kan lage mer utfyllende beskrivelser i undermappen ”Delprosjekter” og lenke til disse.
 • Finansiering. Lenk gjerne opp til finansiører.
 • Samarbeid. Fortell om samarbeidspartnere og lenk eventuelt opp med dem.
 • Verktøy. Skriv om aktuelt verktøy/utstyr og lenke eventuelt til dette.

Slett de overskriftene du ikke vil bruke, og legg til evt. andre.

Deltakere (med brukernavn ved UiO)

Skriv inn brukernavnet til prosjektdeltakere som har brukernavn ved UiO. Vortex henter ut personens fulle navn, og viser det i deltakerlisten. Navnet vil være klikkbart og en lenke til personens personpresentasjon. Klikk på Flere-knappen for å få fram flere felt til å oppgi brukernavn i. Klikk på Fjern-knappen for å fjerne prosjektdeltakere.

Lenke til prosjektet vil også dukke opp automatisk på deltakernes personpresentasjon.

Deltakere (uten brukernavn ved UiO)

Skriv inn fullt navn på prosjektdeltakere som ikke har brukernavn ved UiO. Oppgi også gjerne en webadresse som inneholder mer informasjon om personen. Klikk på Flere-knappen for å få fram flere felt til å oppgi navn i. Klikk på Fjern-knappen for å fjerne prosjektdeltakere.

Kontaktinformasjon

Skriv inn kontaktinformasjon for prosjektet, for eksempel kontaktperson med lenke til personpresentasjon, postadresse eller besøksadresse.

Emneord

Vis du er usikker på om enheten din benytter seg av emneord, kontakter du nettredaktøren. Eventuelle forslag til emneord som du får når du begynner å skrive, er basert på emneordene som er i bruk på nettstedet.

Abonner på RSS-strømmer

Legg inn navn på, og adresse til, en RSS-strøm du vil at skal vises i prosjektdokumentet. Klikk på Flere-knappen for å få opp felt hvor du kan oppgi RSS-strømmer. Klikk på Fjern-knappen ved siden av en strøm for å slette den fra dokumentet.

Språk

Alle forskningsprosjekter skal ha nettsider både på norsk og engelsk. Se nærmere forklaring i retningslinjene for språk på uio.no.

Målgrupper

UiO sentralt har definert fire hovedmålgrupper for forskningsformidling og forskningsinformasjon på uio.no:

 • Forskere og studenter nasjonalt og internasjonalt
 • Samarbeidspartnere, dvs. forsknings- og utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet – både nasjonalt og internasjonalt
 • Publikum med interesse for og noe forkunnskap om emnet
 • Media

Prosjekt-forsiden skal være tilgjengelig og forståelig for alle målgrupper. Underliggende sider kan ha mer spesifikke målgrupper, som for eksempel prosjektets deltakere eller andre forsker-kollegaer.

Publisert 14. mars 2014 13:13 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27