Hvilke maler skal brukes hvor?

Dokumentmaler

Artikkel

Artikkelmalen kan brukes hvor som helst på nettstedet. Brukes til generelle tekster, som ikke er avhengig av en egen mal. Veiledning for utfylling av artikkelmalen

Arrangement

Arrangementsmalen skal kun publiseres i arrangementsmapper. For eksempel under /om/aktuelt/arrangementer/ eller under /forskning/aktuelt/arrangementer/. Brukes i hovedsak til arrangementer, men kan og brukes til andre oversikter hvor du ønsker å publisere enten tid eller sted. For eksempel til oversikter over diverse frister, møtereferater eller lignende. Veiledning for utfylling av arrangementsmalen

Disputas

Skal kun brukes under /forskning/arrangementer/disputas/<årstall>/. Alle publisert på www.uio.no skal bruke denne malen. Se veiledning til utfylling av disputasmalen

Enhetspresentasjon

Brukes under /om/organisasjon. Veiledning for enhetspresentasjon

Forsidemalen

Malen brukes i hovedsak som mal for de tematiske inngangssidene, eksempelvis /forskning/ og /studier/ på uio.no. Men hvis innholdet er omfattende andre steder, kan den brukes lavere ned i strukturen. Se veiledning for bruk av forsidemalen

Kontaktveilederen

Malen brukes til presentasjon av 3 eller flere kontaktpunkter. Se veiledning for bruk av kontaktveilederen

Prøveforelesning

Skal kun brukes under /forskning/arrangementer/proveforelesning/<årstall>/. Alle prøveforelesninger publisert på www.uio.no skal bruke denne malen. Se veileding til utfylling av prøveforelesningsmalen

Personpresentasjon

Skal kun brukes under /personer/vit/ eller eller /personer/adm/ eller under english/people/. Det skal aldri eksistere mer enn to personpresentasjoner av samme person på hvert nettsted. Det vil si en på engelsk og en på norsk. Se veiledning for oppretting og utfylling av personpresentasjoner.

Prosjekt

Skal kun brukes under /forskning/ eller under /english/research/. Skal ikke brukes til delprosjekter, de bruker vanlig artikkelmal. Alle andre prosjekter skal bruke malen. Se veiledning til utfylling av prosjektmalen.

Mappemaler

Artikkelliste

Kan brukes hvor som helst på nettstedet. Brukes til artikkel-dokumenter. Veiledning for artikkelliste

Arrangementsliste

Kan brukes hvor som helst på nettstedet. Brukes til arrangementsdokumenter. Veiledning for arrangementsliste

Bildeliste

Kan brukes overalt på nettstedet når det er behov for å samle bilder i en mappe. Veiledning for bildeliste

Vanlig mappe

Kan brukes hvor som helst på nettstedet. Brukes til å for eksempel liste opp flere typer dokumenter.

Prosjektmappe (opplisting)

Skal brukes til mappen /forskning/prosjekter/ og /english/research/projects/

Forskergruppe

Alle forskergrupper som presenteres på uio.no skal bruke malen for grupper. Se veiledning for forskergruppe-malen

Lyd og videoliste

Kan brukes overalt på nettstedet når det er behov for å samle lyd- og bilde-filer i en samlemappe og vise dem fram. Veiledning for lyd- og videoliste

Prosjektmappe

Skal brukes til å opprette en mappe for et nytt forskningsprosjekt. Forskningsprosjekter må plasseres direkte under /forskning/prosjekter/ eller under et forskningsområde (/forskning/omrader/<område1>/prosjekter/).

Personmappe (opplisting)

Skal kun brukes til mappene /personer/, /personer/vit/ og /personer/adm/ (med tilsvarende på engelsk).

Personmappe

Skal brukes til å opprette en mappe for en person under /personer/vit/ eller /personer/adm/. Mappenavnet skal være basert på brukernavnet til personen og tittelen på mappa skal være navnet på personen. Veiledning for personmappe

Personmappe m/blogg

Som for personmappe, men innholder en egen undermappe for blogg. Veiledning for blogg

Publisert 1. apr. 2014 16:15 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27