Masteroppgave

Masteroppgavemalen er den malen du skal benytte til å publisere tilgjengelige masteroppgaver.

Opprett dokument

Naviger deg frem til nettsiden der du skal lage nettsiden. Velg "Masteroppgave" når du oppretter dokumentet. Malen kan kun velges der hvor masteroppgaver skal publiseres.

Feltene du kan fylle ut

Tittel

Tittel skal alltid fylles ut. Innholdet i tittel bør best mulig beskrive oppgavens tema. Tittelen vises i fritekstsøk og må være forståelig for brukerne.

Status

Angi om oppgaven er ledig eller tatt.

Innledning

Innledning blir presentert som ingress på nettsiden. Innholdet blir også vist som ingress på artikkellister. Innledningen bør ikke bestå av mer enn ett avsnitt.

Bilde

Bildet du kan legge inn her, er dokumentets hovedbilde. Klikk på Bla gjennom-knappen for å navigere til bildet du vil bruke som hovedbilde. Husk at bildet må være lastet opp i Vortex på forhånd. Vortex endrer ikke størrelse på bildet, så pass på at bildet er innenfor anbefalte bildestørrelser.

Bildetekst

Skriv alltid inn bildetekst. Husk kilde eller fotograf.

Innhold

Her beskriver du masteroppgaven.

Relatert innhold

Innholdet i dette feltet vises i høyre kolonne på nettsiden, under informasjon om veiledere og omfang på oppgaven.

Veiledere fra UiO

Fyll inn brukernavn på veiledere ved UiO.

Andre veiledere

Skriv inn eksterne veiledere og eventuell lenke til informasjon om disse.

Omfang

Velg hvor mange studiepoeng oppgaven gir.

Emneord (tags)

Emneord-feltet brukes bare til emneord på personpresentasjoner per i dag og skal ikke fylles ut.

Publisert 1. apr. 2014 16:15 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27