Registrere permisjon i personpresentasjonen

Det er nettredaktør på den enkelte enhet som registrerer permisjon i personpresentasjonen. Hvordan dette gjøres er avhengig av om den ansatte fortsatt jobber ved UiO under permisjonen eller ikke.

Ansatt er midlertidig knyttet til en annen enhet ved UiO

 • En ansatt skal aldri ha to personpresentasjoner.
 • Når en ansatt får permisjon fra sin regulære stilling for å jobbe ved en annen enhet ved UiO, skal personpresentasjonen flyttes til den nye enheten og oppdateres i henhold til arbeidsoppgavene der.
 • Husk å gjøre det samme med den engelske personpresentasjonen.
 • Når den ansatte kommer tilbake til sin gamle, regulære stilling, reverseres prosessen. Hvis den opprinnelige stillingen er den samme, kan versjonen som svarer til den enkelt settes som den gjeldende versjonen.

Ansatt jobber ikke ved UiO under permisjonen

 • Dette er typisk tilfelle ved foreldrepermisjoner, lengre sykefravær og lengre ulønnede permisjoner, for eksempel for å jobbe et annet sted.
 • Hvis det er ønskelig fortsatt å synliggjøre den ansattes tilknytning til UiO, anbefales det at du redigerer index-filen slik:
  • Velg Nei for bruk av personopplysninger registrert i SAP.
  • Fyll ut feltene Fornavn og Etternavn
  • Fyll ut feltet Stillingstittel og legg til - permisjon (på engelsk: - on leave).
  • I feltet Innhold kan du om ønskelig opplyse om hvor lenge permisjonen varer og hvem som er stedfortreder
  • Fjern eventuelle opplysninger i alle andre felt med unntak av bilde.

 

I listen over alle ansatte knyttet til enheten vil permisjonen vises slik:

 

 • Husk å gjøre det samme med den engelske personpresentasjonen.
 • Når den ansatte kommer tilbake fra permisjonen, setter du versjonen av index-filen som var i bruk før den ansatte gikk ut i permisjon til den gjeldende versjonen.
Publisert 8. mai 2015 10:07 - Sist endret 28. okt. 2016 10:29