Rettigheter på mapper og filer i Vortex

Du kan styre hvem som skal ha rett til å lese, skrive og administrere en mappe eller fil. Rettigheter styres under rettigheter-arkfanen på mappa eller dokumentet.

Slik ser du om nettsider har en form for tilgangsbegrensing

Sider som har en tilgangsbegrensning har int foran urlen, feks www-int.uio.no/. Denne vises uansett dersom leserettighetene er satt til noe annet enn tillatt for alle. Urlen fungerer selv uten "int" foran, videresending er satt opp.

Ulike typer rettigheter

Lese

Her kan du styre hvem som har tilgang til å lese innholdet i mappen eller filen.

En mappe eller fil med begrenset leserett vil kun vises i menyer og opplistinger for brukere som har tilgang til å lese ressursen.

Lese og skrive

For mapper

Her styrer du hvem som har lov til å både lese innholdet i mappen og opprette og slette filer og mapper i denne mappen.

For filer

Her styrer du hvem som har lov til å lese og endre innholdet i filen/dokumentet.

Administrere

Her styrer du hvem som har rett til å endre på rettigheter på dokumentet eller mappen, i tillegg til å lese og skrive.

 

Ved å trykke på gruppenavn kan du se hvem som er medlemmer i gruppen.
Ved å klikke på gruppenavn kan du også se hvem som er medlemmer i gruppen.

Avanserte rettigheter

Disse rettighetene skal kun brukes i spesielle tilfeller.

Legge til kommentarer

Her styrer du hvem som har lov til å legge til kommentarer på artikkelen eller arrangementet. Om kommentarfeltet skal være synlig eller ikke styrer du på Om-arkfanen.

Kun lese transformert

Hvem som kun skal kunne lese transformert (eller prosessert innhold). Har kun effekt hvis du samtidig begrenser leserettigheten til ressursen.

Bare les og skriv (ikke publiser)

Her styrer du hvem som kun skal kunne redigere upubliserte ressurser og arbeidsversjoner, men ikke publisere endringene på nettstedet. Les mer om godkjenning.

Hvordan endre rettigheter?

Du må ha administrator-rettigheter på mappen eller filen. Ta kontakt med din nettredaktør om du ikke har det. Og mappen eller filen må være satt til å ha "Egne rettigheter".

Hvis rettighetene på mappen eller filen er satt til å være "Identiske med overliggende mappe", må du først endre dette ved å klikke på "Endre til individuelle rettigheter". Vær oppmerksom på at endringer du gjør på rettigheter til en mappe også reflekteres på de filer eller undermappene som har identiske rettigheter med denne mappen.

Klikk på "endre" bak den rettigheten du ønsker å endre.

Hvem kan jeg gi rettigheter til?

Du kan gi rettigheter til enkeltpersoner eller grupper. Vi anbefaler grupper, pga. vedlikehold.

Tillatt for alle

"Tillatt for alle" betyr alle som har tilgang til internett.

Adgangsbegrenset til alle UiO-brukere

Personer med eget UiO-brukernavn og passord deriblant alle studenter og alle ansatte ved UiO.

Adgangsbegrenset til brukere fra norske universiteter og høyskoler

Alle ansatte og studenter ved norske Feide-institusjoner (inkludert UiO). Forutsetter at høyskolen/universitetet har åpnet for at sine brukere kan gis tilgang til UiOs nettsider.

Adgangsbegrenset til alle innloggede brukere (inkludert WedID-brukere)

Alle ansatte og studenter ved norske Feide-institusjoner (inkludert UiO) samt alle WebID-brukere.

Adgangsbegrenset til utvalgte grupper og brukere

Utvalgte grupper og enkeltbrukere. Du kan legge inn flere på likt ved å bruke komma mellom brukere eller grupper du skriver inn.

Hvor finner jeg brukernavnet til en person?

Brukernavnet til studenter og ansatte ved UiO finner du ved å søke i personsøk, og evt. klikke på "logg inn" der brukernavnet skal dukke opp.

Brukernavnet til personer ved andre Feide-institusjoner må du finne på deres nettsider eller få av dem som trenger tilgang.

Hvilke grupper kan jeg gi tilgang til?

Du må vite hvilke grupper du skal gi tilgang til, evt. lage grupper. I Vortex er det tre typer grupper man kan bruke:

  • Grupper fra brukeradministrasjonssystemet Cerebrum
  • WebID-grupper
  • Kursgrupper fra studentsystemet FS
  • En spesiell gruppe for alle ved UiO

Les mer om bruk av grupper i Vortex

Hvordan gir jeg rettigheter til en bruker utenfor UiO?

Tilgang til Feide-brukere

For å legge til en enkeltbruker fra en annen Feide-institusjon, bruker du brukernavn@institusjon.no (f.eks. s134211@hio.no) istedenfor bare brukernavn.

Hvordan legge til en Feide bruker

Hvem som helst i verden (gjennom WebID)

I Vortex er det mulig å gi lese- og skriverett til grupper fra systemet WebID.

Hvem som helst i verden kan registrere en bruker i WebID og meldes inn i en WebID-gruppe.

Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å gi lese- og skriverett direkte til enkeltbrukere fra WebID. Tilgang må gis gjennom til en gruppe som enkeltbrukerne er medlem av. Merk også at det er bare UiO-brukere og Feide-brukere som kan gis administratorrettigheter.

Tilgang til eksterne grupper i tillegg til alle ved UiO

Velg "adgangsbegrenset til utvalgte grupper" og legg til gruppa "alle@uio.no" og den eller de eksterne gruppene du vil gi tilgang til.

 

Publisert 22. apr. 2014 12:50 - Sist endret 16. nov. 2021 14:24