Grupper som kan brukes for å gi tilgang til Vortex

I Vortex er det fem forskjellige typer grupper du kan bruke for å tildele rettigheter: Grupper fra Cerebrum, grupper fra WebID, automatiske grupper basert på stedkode fra SAPUiO, kursgrupper fra FS og gruppene "Alle ved UiO" og "Alle i Feide.

Innholdsfortegnelse

Grupper fra Cerebrum

Grupper som finnes i Cerebrum, kan benyttes i Vortex hvis de er satt til å være nett- eller filgrupper. Grupper gjør det lettere å vedlikeholde rettigheter over tid, og vi anbefaler at man bruker grupper i stedet for enkeltpersoner der det er mulig.

For å se hvilke grupper som finnes og hvem som er medlem, må man benytte verktøyet Bofh. Dette verktøyet er ment for it-ansvarlige, og det er normalt kun lokal-IT som har tilgang til å opprette og melde brukere inn og ut av grupper i Cerebrum.

Grupper fra SAPUiO

Cerebrum henter også inn grupper fra SAP basert på stedtilknytning for ansatte. Disse lages på formen ansatt-STEDKODE. Dersom det henvises til en stedkode som har andre stedkoder under seg som du ønsker å ta med, så lages det på formen meta-ansatt-STEDKODE. Det er denne man som oftes bruker.

Eksempel på stedkode der for alle ansatte i Webseksjonen på USIT:

meta-ansatt-352400

Oppdatering august 2020: Nå kan du også gi tilgang til ledere ved en bestemt enhet. Disse gruppene er på formen adm-leder-STEDKODE eller meta-adm-leder-STEDKODE.

Grupper fra WebID

I Vortex er det mulig å gi lese- og skriverett til grupper fra systemet WebID. Hvem som helst i verden kan meldes inn i en WebID-gruppe.

Kursgrupper fra FS

Kurs og kursgrupper registrert i FS kan brukes som grupper i Vortex basert på personers rolle på kurset.

Oversikt over roller du kan bruke

Vortex bruker nå tilsvarende rollenavn for fagpersoner som de man registrerer i FS. De må skrives inn som de står i neste avsnitt, inkludert bruk av store bokstaver. Følgende roller fra FS kan brukes i Vortex.

Studenter:

 • Learner

Fagpersoner:

 • Administrator
 • DLO
 • Fagansvarlig
 • Foreleser
 • Gjesteforeleser
 • Gruppelaerer
 • Hovedlaerer
 • IT-ansvarlig
 • Laerer
 • Sensor
 • Studiekonsulent

Strukturen på gruppene

Grupper på formen

rolle:kurskode:versjonsnr:år:semester:terminnr@course.uio.no

for kurs, og tilsvarende for kursgrupper

rolle:kurskode:versjonsnr:år:semester:terminnr:aktnr@course.uio.no

kan legges inn som en gruppe (på vanlig måte) på et hvilket som helst dokument eller mappe.

Eksempler på grupper

Studenter som er undervisningspåmeldt i MEDSEM3A våren 2007:

Learner:MEDSEM3A:1:2007:VÅR:1@course.uio.no

Hovedlærer i INF1000 våren 2009:

Hovedlaerer:INF1000:1:2009:VÅR:1@course.uio.no

Gruppelærere i INF1000, Gruppe 1 våren 2009:

Gruppelaerer:INF1000:1:2009:VÅR:1:2-1@course.uio.no

NB! 'VÅR' / 'HØST' må skrive med store bokstaver.

Begrenset levetid på gruppene

Det er viktig å være klar over at disse gruppene kun lever i ca. tre semestre. Det betyr at de opprettes ca. et halvt år før det aktuelle kurs-semesteret og avvikles ca. et halvt år etter at kurset er ferdig.

Sjekke gruppen i bofh

Det er mulig å sjekke gruppen i bofh, men man må da skrive om formen på gruppa til eks.:

jbofh> group info name:uio.no:fs:kurs:185:inf1010:1:vår:2011:1:student

Andre grupper i bofh: 'gruppelære' (uten r), 'student:kuneksamen', 'hovedlærer', 'lærer'.

Alle ved UiO

Gruppen "alle@uio.no" inneholder alle brukere ved UiO.

Hvis du kun ønsker å gi tilgang til ansatte på UiO, kan du bruke gruppa "uio-tils" fra Cerebrum. Eller du kan bruke "meta-ansatt-900000". Hvis du også vil ha med alle som er tilknyttet UiO, som for eksempel gjesteforskere etc., må du bruke "meta-tilknyttet-900000".

Alle brukere i Feide

Gruppen "alle@feide.no" inneholder brukere fra Feide-institusjoner som har tillatt innlogging på UiOs nettsider for sine brukere.

Publisert 8. apr. 2015 15:34 - Sist endret 1. sep. 2020 18:41