Godkjenning før publisering i Vortex

Vi kan stille rettighetene slik at noen kun kan redigere en nettside, men ikke publisere den.

Godkjenning - eller "Bare les og skriv (ikke publiser)" - er en spesialrettighet som er ment brukt i tilfeller der nettsider må kvalitetssikres av en annen person enn den som skriver nettsidene før de blir synlige på nettstedet. Et eksempel på slike sider er HMS-sidene på uio.no

Hvordan ta i bruk godkjenning?

1. Sett rettigheten "Bare les og skriv (ikke publiser)" på mappen det gjelder, på rettighets-fanen, under Avanserte rettigheter.

2. Legg inn kontaktadresse til godkjenner under Om-fanen ("E-postadresse til godkjenner").

 

Gruppen(e) eller brukeren(e) som får rettigheten "Bare les og skriv (ikke publiser), har kun tilgang til å redigere på upubliserte ressurser og arbeidsversjoner. Brukere med rettighetene "Lese og skrive" eller "Administrere" har i tillegg tilgang til å publisere og å sette arbeidsversjon til gjeldende versjon. De får en e-post med varsel om når endringer er gjort.

Hvordan redigere?

Den som kun kan redigere, oppretter en arbeidsversjon og gjøre endringene. Deretter må man klikke på "send til godkjenning" Det er mulig å legge inn en kommentar hvis ønskelig.

Hvordan godkjenne dokumenter?

Upubliserte ressurser

Upubliserte ressurser må publiseres på vanlig måte. Godkjenner følger lenken i e-posten hun har mottatt og trykker publiser i ressursmenyen:

 

Publiserte dokumenter

Dersom dokumentet er publisert, består godkjenningen i å sette arbeidskopi til gjeldende versjon. Dette gjøres under flappen "Rediger arbeidsversjon":

 

Publisert 22. apr. 2014 12:50 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27