Norsk og engelsk på uio.no

UiOs språkpolitiske retningslinjer fastslår at norsk er UiOs hovedspråk. Samtidig skal UiO være internasjonalt rettet, og må ha gode engelske nettsider også.

Ti tommelfingerregler for godt språk

Språksjekken er et hjelpemiddel for godt språk på nett. Forsikre deg om at du følger språksjekken før du publiserer tekst på uio.no.

Tilsvarende gjelder for nettsider med engelsk som hovedspråk. Du må vite at kvaliteten på de engelske sidene er god. Hvis du er i tvil, må du som et minimum få noen engelsk-kyndige til å språkvaske sidene.

Krav om minsteinformasjon på engelsk og norsk

Forskningsprosjekter, -grupper og -enheter samarbeider ofte internasjonalt, og det kan være hensiktsmessig å ha nett-informasjonen på engelsk. UiOs språkpolitiske retningslinjer gjør at UiO som et norsk universitet i hovedregel må ha en minimumsinformasjon på norske sider i tillegg.

Tilsvarende minsteinformasjon skal finnes på engelsk for nettsider som har norsk som hovedspråk.

Informasjon om enheter, temaer og prosjekter på engelsk må publiseres i en engelsk kontekst. Det samme gjelder for enheter og temaer på norsk. Eksempel: Hvis et forskningsprosjekt har hovedinformasjonen på engelsk, må alle relaterte prosjekter innen samme forskningsområde ha en kort beskrivelse på engelsk selv om disse prosjektene har sine hovedsider på norsk. De engelske sidene lenkes opp til den norske presentasjonen og omvendt.

Det kan søkes om fritak fra kravet om norske nettsider til nettredaktor@uio.no, men gitt UiOs språkpolitiske retningslinjer, vil det svært sjelden gis unntak fra kravet om norsk minimumsinformasjon.

Norsk språk i norsk struktur, engelsk i engelsk struktur

På de norske sidene publiseres norske tekster. På de engelske sidene, for eksempel på uio.no/english, publiseres engelske tekster.

Unntak

Engelsk-språklige arrangementer kan vises frem i norske arrangementsoversikter hvis hensiktsmessig. Opprett da arrangementene i engelsk struktur, og feed dem inn i norske oversikter.

Andre unntak kan være kurs som går på engelsk, som publiseres på engelske nettsider, og feedes til norske kursoversikter. Dette kan også gjelde publikasjoner på engelsk, men vurder i hvert enkelt tilfelle om en norsk versjon, som lenker tydelig videre til engelsk sammendrag, heller bør publiseres på norske sider.

Kontakt

nettredaktor@uio.no

Publisert 2. apr. 2014 10:30 - Sist endret 12. juni 2018 14:30