Språksjekken

Sett punktum

Bindeord og bindestreker forlenger periodene mellom hvert punktum. Og, men, for, komma og tankestreker signaliserer at det kan være mulig å sette flere punktum i teksten. Punktum øker lesbarheten.

Forklar eller unngå fremmedord og faguttrykk

Tenk på målgruppen (e). De skjønner ikke alltid faguttrykkene, men fagfolk skjønner alltid vanlige, allment kjente uttrykk. Bruk som hovedregel norske ord når du skriver på norsk.

Kutt ut overflødige adjektiv og andre fyllord

Skriv så kort, presist og enkelt som mulig.

Bruk aktiv form

Sjekk om du har brukt passiv form der du burde ha brukt aktiv form. Passiv gjør teksten tung å lese, og du bruker flere ord enn nødvendig. I stedet for ”Strengere krav til publisering foreslås…” kan du skrive ”UiO foreslår strengere krav til publisering...”.

Vær personlig

Det virker fremmedgjørende når vi ved Universitetet for eksempel omtaler oss som ”dem” eller bruker ”man” og ”en” om noe vi mener. Skriv ”vi, du, oss” der det passer.

Unngå ekko

Sjekk om du har gjentatt ord og uttrykk ofte. Si ting bare en gang.

Unngå substantivsjuke

Skriver du ”foreta en avveining” i stedet for ”avveie” eller ”gjøre en vurdering” i stedet for ”vurdere”, har du lagd unødvendige substantiveringer. De gjør teksten tyngre og tyder på at du ikke bruker nok tid på å formulere deg godt.

Unngå parenteser og anførselstegn

En god skribent klarer seg uten.

Unngå store bokstaver

Store bokstaver er mindre lesbart enn små, og virker dermed mot sin hensikt. Bruk derfor små bokstaver også i overskrifter.

Fjern forkortelser og symboltegn

I løpende tekst bør alle ord skrives ut. Du kan bruke velkjente forkortede navn på organisasjoner, som FN og NATO. Skriv for eksempel, ikke f.eks.. Er du i tvil om leseren kjenner forkortelsen, bør du skrive den fullt ut første gang den forekommer i teksten. Eksempel: Studentsamskipnaden i Oslo (SiO)

Tallord

Vi skriver en til tolv med bokstaver, men fra 13 og videre med tall. En tredel, ikke 1/3. Skriv prosent, ikke %. Store tall skrives med mellomrom mellom: 3 500 000. Skriv alltid 1970-tallet, ikke 70-tallet eller 80’årene.

Tegnsetting

Bruk tankestrek som sitatstrek, ikke den korte bindestreken. Tankestreken er i oversikten over spesialtegn under symbol-tegnet i Vortex.

Semikolon bør ikke brukes.

Bruk ordbok og les korrektur

Når du er i tvil, bruk ordbok. Bokmålsordboka og Nynorskordboka er tilgjengelige på Internett. Har du lest korrektur? Få også noen andre til å lese gjennom teksten din.

Ta et e-læringskurs i Klart språk

Bruk en time på å ta DIFIs e-læringskurs i Klart språk. Det kan gi deg god øvelse i å lage bedre tekster.

Publisert 2. apr. 2014 10:30 - Sist endret 30. sep. 2016 10:44