Spesialer-malen

Spesialer-malen er laget for digital historiefortelling der visuelle virkemidler som bilder og video er bærende elementer.

Malen egner seg ikke til bruk på nettsider som krever navigasjon eller nettsider hvor kort nedlastningstid er viktig. Fortellingen skal leses/ses fra øverst til nederst på nettsiden.

Slik tar du i bruk spesial-malen

  1. Spør nettredaktør sentralt om det er greit at den aktuelle nettsiden settes opp som spesial.
  2. Hvis du får godkjenning, kan du be vortex-hjelp om å skru på spesialer på dokumentet, som må være av typen "Forside".
  3. Skru av venstremeny og tilbakepeker under visuell profil-fanen. Dette fordi spesial-malen er i fullbreddeformat (1920px).

Spesialer-malen i artikkellister

Oppsettet tar utgangspunkt i en forsidemal. Dersom det er behov for at spesialer skal vises i artikkelister, kontakt vortex-hjelp for å bestille en videresendingsartikkel.

Slik lager du en spesial

Du bygger en spesial ved hjelp av fullbreddebokser i forsidemalen du har satt opp. På hver boks legger du på spesielle innstillinger som er laget for spesial-malen.

Andre innstillinger for forsidemalen fungerer ikke i en spesial. 

Eksempler