For ansatte-sider

Personlig forside

Slik redigerer du som ansatt din personlige forside på For ansatte-sidene.

Retningslinjer for redaktører

Redaksjonelle retningslinjer, informasjonsarkitektur og ansvarsforhold av For ansatte-sidene på http://uio.no/for-ansatte/

Slik organiserer du møtereferater

Dagsorden, referat og sakspapir knyttet til møter kan publiseres i Vortex.

Masterdokument for For ansatte-sidene (Excel)

Oversikt over IA og ansvarlige publisister, redaktører

Rutine for oppdatering av masterdokumentet og lokalt innhold på For ansatte-sidene

Sentral nettgruppe sender ut oppdrag til nettredaktørene på hovedenhetene hver vår.