Enhetenes forskningsveiledninger

Institutt for helse og samfunn (Helsam)

Rutine for opprettelse av forskergrupper og forskningsprosjekter.

Institutt for klinisk medisin (Klinmed)

Rutine for opprettelse av forskergrupper og forskningsprosjekter.

Institutt for medisinske basalfag (IMB)

Rutine for opprettelse av forskergrupper og forskningsprosjekter.

PluriCourts

Bruk av emneord på nettsidene