Rutine for opprettelse av nettsider for forskergrupper og forskningsprosjekter ved Klinmed

Ansvar og myndighet for publisister er beskrevet i UiOs retningslinjer. Instituttet har i tillegg utarbeidet en sjekkliste til hjelp for publisister i forskergrupper og på klinikker ved Institutt for klinisk medisin.

Ditt ansvar som publisist er å sørge for at du:

 • Følger gjeldende retningslinjer.
 • Publiserer kvalitetssikret innhold i samarbeid med leder eller fagperson og instituttets nettredaktør.
 • Oppdaterer eller merker innholdet med holdbarhet og sørger for avpublisering når innholdet foreldes.

Sjekkliste

 • Oppretting av forskergrupper og forskningsprosjekter
  Dersom du vil lage nettside for en ny forskergruppe/forskningsprosjekt, anbefaler vi at du benytter denne malen for innhold (word). Den inneholder alle punkter som bør dekkes i en forskergruppepresentasjon. For oppretting av selve mappen, kontakt nettredaktør ved Klinmed.
 • Minstekrav for publisering av en forskergruppe ved Klinmed
  • Gruppeleder skal i utgangspunktet være ansatt i en vitenskapelig toppstilling ved Klinmed. Er gruppeleder ekstern må minst ett av hovedmedlemmene være ansatt i en vitenskapelig toppstilling ved Klinmed.
  • Norsk gruppenavn
  • Navn på gruppeleder
  • Navn på gruppens hoved- og assosierte medlemmer
  • Norsk tekst som omhandler gruppens virkeområde
 • Norsk kortversjon
  Dersom gruppen har sitt hovedinnhold på engelsk, må det i tillegg lages en norsk kortversjon. Nettredaktør oppretter så mappen og oppdaterer den redaksjonelle oversikten.
 • Sjekk av gruppenavn/prosjektnavn
  Det er viktig at nettsiden har et navn som sier noe om forskningsaktiviteten (for eksempel ”Myokardiell remodellering”). Det bør være samsvar mellom norsk og engelsk tittel på gruppe/prosjekt.
 • Behovssjekk
  Dersom din forskningsside har behov ut over oppsatt struktur og innholdsmal, kontakter du nettredaktør for diskusjon om hvordan det best kan løses.
 • Informasjonssjekk
  Er kontaktinformasjon, deltakerliste, gruppeleder og lignende korrekt?
 • Produksjon, redigering og kvalitetssjekk av innhold
  Er tekstene leservennlige, korrekte og oppdaterte?
 • Lenkesjekk
  Fungerer alle lenker?
 • Forsidebilde/illustrasjon
  Alle grupper og prosjekter kan ha et bilde eller en illustrasjon på forsiden. Dette bør være et bilde som illustrerer forskningen. Gruppebilder anbefales ikke da dette krever jevnlig oppdatering av navn o.l.
 • Dokumentsjekk
  Alle dokumenter skal være i åpent dokumentformat (pdf, odt eller html).
Publisert 4. mai 2015 12:36 - Sist endret 29. juni 2020 13:08