Publisering av innhold på nettsidene til PluriCourts

Om løsningen

De engelske nettsidene til PluriCourts bruker gjennomgående emneord for å knytte prosjekter, publikasjoner og arrangementer til et eller flere forskningsområder.

Det gir noen regler som er viktig å følge når det skal publiseres nytt innhold på de engelske nettsidene.

Følg disse reglene når du skal publisere nytt innhold

1. Hvis innholdet er knyttet til Multirights

Så skal inneholdet publiseres på egnet sted under prosjektsidene til Multirights.

2. Hvis innholdet er en publikasjon, et arrangement eller et prosjekt

skal det publiseres i den aktuelle hovedkategorien på nettstedet:

Det enkelte arrangement, publikasjon og prosjekt skal tagges med emneord basert på de 10 forskningsområdene (og kun de, ingen andre emneord)

3. Annet innhold

Her gjelder de samme reglene for plassering som du bruker ellers på nettsidene til Jus og UiO.

Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 11. mai 2017 14:59