Forskergruppe

Alle forskergrupper som presenteres på uio.no skal bruke malen for grupper.

Når du skal oppretter en ny gruppe, velg mappetypen ”Forskergruppe”. Da får du automatisk en mappe som inneholder en index-fil og forslag til undermapper. Index-filen blir den offisielle forsiden til forskergruppen, og undermappene blir menypunktene i venstremenyen.

Fleksibel forside

Index-filen blir den offisielle forsiden til forskergruppen, og undermappene blir menypunktene i venstremenyen. Skriv kort på forsiden, og la brukerne finne ytterligere informasjon via menyen. Dersom du trenger flere eller færre menypunkter enn de som er foreslått, kan du opprette nye eller slette undermapper.

Alle forskergrupper er ikke like, derfor er det rom for variasjon i malen. Hvis du ønsker en forside for gruppen som har et nyhetsfokus, kan du for eksempel velge å legge inn bilder i innholdsfeltet og presentere aktueltsaker her.

Norsk og engelsk

Alle forskergrupper skal ha nettsider både på norsk og engelsk. Du trenger ikke å speile all informasjonen på begge språk, men det er krav til minsteinformasjon. Se nærmere forklaring i retningslinjene for språk på uio.no.

Målgrupper

UiO sentralt har definert fire hovedmålgrupper for forskningsformidling og forskningsinformasjon på uio.no:

 • Forskere og studenter nasjonalt og internasjonalt
 • Samarbeidspartnere, dvs. forsknings- og utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet – både nasjonalt og internasjonalt
 • Publikum med interesse for og noe forkunnskap om emnet
 • Media

Som hovedregel skal gruppens forside være tilgjengelig og forståelig for alle målgrupper. Underliggende sider kan ha mer spesifikke målgrupper, som for eksempel gruppens deltakere eller andre forsker-kollegaer. Språk og tilgjengelighet tilpasses deretter.

Opprette ny forskergruppe

 1. Velg "Ny mappe" og malen "Forskergruppe".
 2. Skriv inn et fornuftig filnavn på mappa basert på navnet på forskergruppen.
 3. Gå til mappa og sett tittelen på mappa lik navnet på forskergruppen. Dette gjør du under "Om mappen"-fanen. Det er nødvendig for at gruppen skal bli presentert riktig i venstre- og bunnmeny.
 4. Gå til arkfanen "Innholdet i mappen" og vurder om du trenger de ulike undermappene/menypunktene:
 • Aktuelle saker - Hvis det er behov for jevnlig å publisere aktuelt stoff om gruppen. Hver sak skal publiseres med artikkel-mal.
 • Arrangementer - Hvis det er behov for jevnlig å publisere arrangementer i regi av forskergruppen. Hvert arrangement skal publiseres med arrangements-mal.
 • Innhold fra de ulike mappene kan du vise frem i høyre kolonne på gruppe-forsiden. Dette er satt opp i gruppemalen via "Abonner på RSS-strømmer". Du kan også velge å vise frem innhold fra undermappene i hovedfeltet på forsiden.

    5. De mappene det ikke er behov for, sletter du. Hvis du har behov for flere menypunkter enn de som er foreslått, må du opprette flere undermapper. Større grupper kan f.eks. ha behov for flere undermapper. I Informasjonsarkitekturen finnes det noen valgfrie mapper du kan opprette. Ved behov for menypunkter utover det som er foreslått, kan du ta kontakt med din nettredaktør.

    6. Rediger gruppens forside (index.html) og fyll ut de ulike feltene og innhold under de foreslåtte overskriftene slik veiledningen nedenfor tilsier.

    7. I feltet for "Abonner på RSS-strømmer" må du huske å fjerne pekere til RSS-strømmer til evt. mapper du slettet under punkt 5 og legge til pekere til nye mapper du evt. har opprettet.

    8. For alle mapper du nå har under RSS-strømmer, må webadressen oppdateres slik at den peker til riktig institutt og riktig forskergruppe.

Navn

Veiledende 1-5 ord. Hvis forskergruppen har et offisielt navn som ikke er forståelig for alle målgrupper, anbefaler vi at dere lager en forståelig tittel. Det offisielle navnet på gruppen kan dere gjengi i teksten i innholdsfeltet. Tittelen bør inneholde triggerord som gir brukeren lyst til å lese videre og som gir treff på søkemotorene. Husk at tittelen er viktigere for søkemotorer enn resten av innholdet på nettsiden.

Innledning

Innledningen skal si hva forskergruppen forsker på og for eksempel hvilke mål den har. En god innledning bør maksimalt være på 25 ord.

Bilde og bildetekst

Det er valgfritt å sette inn et bilde. Se generelle retningslinjer for bruk av bilder. Usikker på bildestørrelsen? Se oversikt over bildestørrelser og plassering.

Innhold

Ta utgangspunkt i forslaget til overskrifter og oppsett som ligger i malen. Fjern eller legg til overskrifter og innhold som passer for denne gruppen. Om du ønsker et større nyhetsfokus, kan du også velge å legge ut aktuelle saker i innholdsfeltet.

Forslag til overskrifter er:

 • Om gruppen. Her kan du skrive en kort tekst om gruppen - hva forsker man på, hvor lenge har gruppen eksistert, hva er formålet med gruppen osv. Endre gjerne overskriften til noe mer passende, eventuelt fjern den hvis innholdet følger naturlig etter ingressen.
 • Prosjekter. Beskrivelse av og lenker til eventuelle prosjekter som forskergruppen har.
 • Samarbeid. Hvis gruppen har samarbeid med andre, kan du fortelle om dette her og eventuelt lenke til samarbeidspartnerne.
 • Studieprogrammer og emner. Hvis dette er naturlig, kan du skrive om studieprogrammer og emner som er relatert til gruppens forsking. Hvis dette ikke er naturlig, må du fjerne overskriften.
 • Ressurser. Her kan du skrive om aktuelle ressurser og eventuelt lenke til dette.

Kontaktinformasjon

Det er et krav at du formidler kontaktinformasjon for forskergruppen. Kontaktinformasjon kan være lenke til gruppens leder eller aktuell administrasjon. Brukeren må kunne finne noen å ringe eller sende e-post til, og finne ut hvor gruppen holder til.

Deltakere

Her kan du liste opp deltakerne i forskergruppen. Deltakere som er ansatt ved UiO, skriver du inn brukernavnet til. Da lenkes personpresentasjonen deres automatisk opp.

Bruk knappene "Ned" og "Opp" til å lage den rekkefølgen på deltakerne som du ønsker.

Hvis du har eksterne deltakere, kan du skrive inn navn på dem og gjerne lenke til en ekstern personpresentasjon hvis dette finnes.

Vis tilhørende prosjekter

Hvis du har lagt til forskergruppen på nettsidene for forskningsprosjekt, så kan du velge å vise tilhørende prosjekter for gruppen. Se veiledning for forskningsprosjekt for hvordan du legger til forskergruppen på prosjektnettsiden.

Emneord

Skal i utgangspunktet ikke brukes. Men se egne retningslinjer for tagging av engelske grupper som skal synliggjøres på sidene Global UiO.

Abonner på RSS-strømmer

Her kan du velge å legge inn RSS-strømmer, enten fra undermapper i venstremenyen eller andre RSS-strømmer, for eksempel:

 • Aktuelt fra gruppen
 • Blogger til deltakere. Skal være faglig relevante.
 • Andre faglige relevante blogger, wikier osv.

I malen er disse satt opp til å vises i høyre kolonne.

Nynorsk?

Dersom du ønsker å skrive gruppesida på nynorsk, bruk disse kategoriene:

 • Om gruppa
 • Prosjekt
 • Samarbeid
 • Studieprogram og emne
 • Ressursar

Mappene kallar du "aktuelle saker" og "arrangement".

Var noe i denne veiledningen uklart?

Ta kontakt med forskningsredaksjon@admin.uio.no
 

Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 21. juni 2017 09:24