Forskerprofilen

Forskerprofilen er et kort intervju som presenterer en forsker eller et forskningsmiljø.

Hva er forskerprofilen?

Forskerprofilen er et intervju med en forsker eller et forskningsmiljø med flere forskere som man ønsker å fremheve. Profilen lages i artikkel-mal i Vortex.  Det er laget et sett med forslag til spørsmål man kan bruke i forskerprofilen, og formen på artikkelen kan gjerne være spørsmål, svar, spørsmål, svar.

I tillegg til intervjuet bør man ha en faktaboks som plasseres i høyre kolonne. Profilen skal også inneholde ett eller flere bilder av forskeren eller miljøet.

Forskerprofilen skal synliggjøre menneskene bak forskningen ved UiO. Det kan være en måte å profilere forskere eller forskningsmiljøer som er aktuelle, for eksempel ved et nytt forskningsresultat. Profilen kan også brukes til å synliggjøre noen som fortjener ekstra oppmerksomhet, eller bidra til å vise frem bredden i forskerne ved UiO. I tillegg kan profilen brukes til å selge inn forskere med spesialkompetanse til media. Forskerprofilen skal også bidra til å øke kunnskap om forskningshverdagen og livet som forsker, som igjen kan virke positivt for rekruttering av nye forskere.

Målgruppe

UiO sentralt har definert fire hovedmålgrupper for forskningsformidling og forskningsinformasjon på uio.no:

  • Forskere og studenter nasjonalt og internasjonalt
  • Samarbeidspartnere, dvs. forsknings- og utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet – både nasjonalt og internasjonalt
  • Publikum med interesse for og noe forkunnskap om emnet
  • Media

For forskerprofilen vil trolig den øverste målgruppen med forskere og studenter være den viktigste.

Publisering

Profilen publiseres i mappen enhet/forskning/aktuelt/profiler/2011 (årstall). Man kan også ha forskerprofilen på engelsk, da publiseres den i tilsvarende engelsk struktur. I tillegg kan profilen synliggjøres i en boks på forsiden til forskningssidene, evt. frontes som aktueltsak her.

Oversikten på de sentrale profil-sidene vil hentes fra fakultetenes oversikter. Dersom fakultetene velger å publisere profiler på institutt-nivå, må de sørge for å feede dette opp til fakultetet, slik at det igjen blir synlig sentralt.

Publisering av forskerprofiler må ses i sammenheng med øvrig kommunikasjonsarbeid ved enheten. Enhetene publiserer sine profiler ved behov.

Innholdselementer

Tittel

Tittelen skal følge regler for god nettskriving.

Tittelen skal være fengende og si noe beskrivende om forskeren. Eksempler på titler fra eksisterende forskerprofiler:

  • Hekta på India siden barneskolen
  • Lysmesteren

Ingress

Ingressen skal utfylle tittelen, sånn at disse to innholdselementene skal kunne stå alene sammen og være meningsbærende. Ingressen skal være en teaser som gir leseren lyst til å lese hele profilen.

Ingressen må inneholde forskerens navn, og eventuelt enheten som forskeren tilhører hvis dette er viktig informasjon.

Faktaboks

Det bør være en faktaboks i høyre kolonne med navnet på forskeren eller forskningsmiljøet som tittel. Det skal alltid være kontaktinformasjon i faktaboksen, for eksempel en lenke til forskerens personpresentasjon eller en lenke til forskningsmiljøets nettside.

Brødtekst

Brødteksten må gjerne ha formen spørsmål, svar, spørsmål, svar. Spørsmål skrives som mellomtitler og svarene med vanlig tekst. Dette oppsettet vil gi en god lesbarhet og gjør forskerprofilen til en litt lettere sjanger enn andre forskningsartikler. Hvis man heller ønsker å skrive ut intervjuet med brødtekst og mellomoverskrifter er dette også mulig.

Forslag til spørsmål

Velg bort de som ikke passer for profilen eller der svarene blir for like, og legg til andre som er relevante. Rekkefølgen kan endres ved behov.

1. Hva forsker du på nå?
2. (Hvordan har den siste tiden  vært for deg? (ved aktuelle hendelser))
3. Hvorfor begynte du å forske på dette temaet?
4. Hva håper du å finne ut med forskningen din?
5. Hva har du funnet ut?
6. Hvorfor er denne forskningen viktig?
7. Hvordan ser en vanlig arbeidsdag ut for deg?
8. Hvilke egenskaper må en god forsker ha?
9. Hva motiverer deg til å forske?
10. Hvor henter du ideer og problemstillinger fra?
11. Hvem har vært viktigst for din forskning?
12. Hva vet du i dag som du ikke visste da du begynte som forsker?
13. Hva ser du som utfordringer for ditt forskningsfelt fremover?
14. Hvordan ser ditt forskningsfelt ut om 10 år?
15. Hva ville du gjort dersom du var rektor på UiO for en dag?
16. Dersom du skulle jobbet med noe helt annet, hva skulle det vært?
17. Hva gleder du deg mest til denne våren/høsten?

Var noe i denne veiledningen uklart?

Ta kontakt med forskningsredaksjon@admin.uio.no

Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27