Forskningsforsiden

Målgrupper

Målgrupper for forsiden til forskning vil variere, avhengig av enhetens strategiske føringer og øvrig informasjons- og kommunikasjonsarbeid. Noen enheter vil jobbe aktivt for å nå media via nettsidene, mens andre hovedsakelig bruker nettsidene for å informere samarbeidspartnere eller potensielle stipendiater.

UiO sentralt har definert fire hovedmålgrupper for forskningsformidling og forskningsinformasjon på uio.no:

 • Forskere og studenter nasjonalt og internasjonalt
 • Samarbeidspartnere, dvs. forsknings- og utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet – både nasjonalt og internasjonalt
 • Publikum med interesse for og noe forkunnskap om emnet
 • Media

Enhetens viktigste målgrupper for forsiden til forskning må de derfor selv definere, men de bør og skal ta utgangspunkt i de skisserte målgruppene. Forskningsformidling med smalere nedslagsfelt kan legges på forskningsprosjekt- eller forskergruppe-sider.

Er internasjonale målgrupper viktige, så må de engelske sidene brukes aktivt for å nå dem.

Noen elementer er obligatoriske, noen er anbefalte og noen er valgfrie. Innholdet organiseres i rader, som på enhets-forsidene. Vi starter med hvit rad, og så brukes grå og hvit annen hver gang.

Rad 1: Toppforskning, satsinger, ph.d.

Hvis enheten vil synliggjøre toppforskning. egne satsinger og egne satsinger, settes dette inn i 1. rad. Se http://uio.no/forskning/.

På engelske sider vil det være naturlig å vurdere om informasjon om internasjonalt forskningssamarbeid også bør ligge her (dette kommer på uio.no før sommeren.)

Forskerutdanning og ph.d. (obligatorisk - hvis du har det)

 • Informasjon om enhetens doktorgradtilbud er viktig innhold på forskningssidene, og kan ligge til høyre i 1. rad. Hvis enheten ikke vil synliggjøre egen toppforskning eller statsinger, kan ph.d.-innhold legges i eget felt under "Vi forsker på"-feltet.

Rad 2: Vi forsker på og Finn en forsker (obligatorisk)

Hvis enheten ikke vil promotere toppforskning og satsinger i 1. rad, legges "Vi forsker på" her (dette gjelder norske sider siden de fleste ikke har engelsk oversettelse av dette).

Enhetens definerte "Vi forsker på"-kategorier listes opp alfabetisk. Hvis mange, vises et antall, og så tar en lenke deg til en oversikt over alle: "Gå til oversikt fra A til Å". Se mer informasjon om Vi forsker på. Dette elementet er obligatorisk på norske sider.

Finn en forsker

Legg inn en søkeboks til høyre i raden, der du søker på navn eller emneord etter enhetens vitenskapelige ansatte. Se forskningsforsiden på UiO.no for eksempel. 

Rad 3: Forskningsaktuelt

Forskningsformidling er en viktig del av UiOs strategi. Feltet med aktuelle forskningssaker er ment som et formidlingselement. Feltet er fremtredende, og bør brukes til innhold med et større nedslagsfelt.

De forskningssakene man viser her vil være de samme som vises på enhetens forside, men man kan velge å profilere flere saker på forsiden til forskning enn man viser på forsiden til enheten.

Forskningsaktuelt er:

 • 1, 3 eller 5 saker som enten er
  • aktuelle forskningsformidlende artikler eller
  • profilering av en aktuell forskergruppe, et forskningsprosjekt eller annet mer statisk forskningsinnhold, som for eksempel ph.d.
 • Hvis enheten bruker nettsidene for å selge inn saker til media, så er det aktuelt å bruke feltet til forskningsformidlende artikler.
 • Hvis enheten skriver saker for forskning.no, skal de samme sakene publiseres her.
 • Hvis enheten har hovedfokus på for eksempel eksterne samarbeidspartnere, kan hovedfokus være å gi gode innganger til forskergrupper eller forskningsprosjekter.
 • Hvis man fronter en gruppe eller et prosjekt, må sidene det lenkes til, ha god kvalitet for målgruppene. Stikktittel bør brukes for å signalisere at lenken går til prosjekt- eller forskergruppe. For eksempel kan stikktittel være "Forskningsprosjekt".

Forskerprofilen (valgfri)

 • Man kan velge å synliggjøre Forskerprofilen som én av sakene i aktuelt-feltene, eller evt. i en rad under aktueltfeltet.

Redigering av forskningsaktuelt:

 • Sakene oppdateres ved å redigere dokumentet /forsidesaker/forskning.html (for fakultet) eller /<institutt>/forsidesaker/forskning.html (for institutt). Egne dokumenter må redigeres i samme struktur på engelsk.
 • Den øverste boksen i dokumentet er den største saken, og her er det spesielt viktig å ta hensyn til god bildekvalitet. Bildestørrelsen her skal være 740 px bred. Se mer informasjon om bildestørrelser
 • Enhetene må selv velge hvor ofte de ønsker å bytte ut sine aktuelle forskningssaker, men en sak bør ligge på forsiden minst en uke for å få ok besøkstall. Saker som blir publisert på fakultet og på forsiden av uio.no får som hovedregel høyere besøkstall enn saker som kun publiseres på enhet, så det er viktig å orientere fakultet samt sende en e-post til sentral forskningsredaksjon når det publiseres nye saker.
 • Hvis enheten veldig sjelden har slike saker, bør de heller variere med å fronte aktuelle forskningsprosjekter, forskergrupper eller annet statisk innhold.
 • Fakultetene bør jevnlig publisere forskningsformidlende artikler fra sine institutter og underenheter på sine sider, som igjen uio.no sentralt kan synliggjøre.

Rad 4: Forskergrupper, nettverk og -prosjekter

Hvis du har forskergrupper, nettverk eller -prosjekter, skal lenke til disse vises. Det er tre måter å gjøre dette på. Velg en av disse.

Anbefalt:

 • Alfabetisk liste med enhetens forskergrupper kan nås via lenke nederst i "Vi forsker på"-feltet.
 • Alfabetisk liste med enhetens forskningsprosjekter kan nås via lenke nederst i "Vi forsker på"-feltet.

Valgfritt:

Lag en rad under forskningsaktuelt-feltet, med lenker til grupper, nettverk og prosjekter. Enten prioriterer du noen prosjekter, eller lister opp de fem første alfabetisk, og avslutter med ... for å synliggjøre at det finnes flere. Lenke fra boksen må gå til full liste over grupper og prosjekter, og bør hete "Se alle grupper/prosjekter".

Med denne løsningen anbefaler vi å vise maksimalt tre forskningsaktuelt-saker. Plassering av boksene under forskningsaktuelt følger av prioriteringer gjort for forskningsaktuelt på nettstedet.

Valgfritt:

Bruk sak to og evt. tre under forskningsaktuelt som inngang til forskningsgrupper og -prosjekter. Denne løsningen vil passe best for små enheter, som ikke har mange aktuelle forskningsformidlende artikler.

Rad 5: Arrangementer (valgfri)

 • Viser kommende forskningsarrangementer fra "Arrangementer" under forskning/aktuelt/arrangementer. Hentes automatisk. Anbefalt antall: hvis mange arrangementer, maks 7. Hvis få, kanskje 1-3.

Arrangementene kan også bytte plass med rad 6.

Rad 6: Diverse

Denne raden, evt. ytterligere rader hvis behov, inneholder øvrig innhold. Kun tre innholdstyper kan vises i samme rad.

Publikasjoner (valgfri)

 • Hvis miljøet publiserer utvalgte publikasjoner, kan for eksempel de to siste frontes i en 1/3-dels boks. Hentes automatisk fra mappen "Publikasjoner". Det kan evt. lages en aktueltsak om publikasjonen, hvis det er mer hensiktsmessig.

Infrastruktur (valgfri)

Hvis det er viktig for en enhet å profilere infrastruktur, så kan det gjøres.

Forskning ved <fakultetsnavn> (kun på institutt)

 • Automatisk opplenking av de viktigste innholdskategoriene fra Forskning på fakultetsnivå

Dette bør settes opp for institutter som har lite innhold i forskningskategorien, eller der mye av innholdet på fakultetsnivået er relevant å vise frem.

Forskningssamarbeid (valgfri)

 • Dersom enheten ønsker å synliggjøre forskningssamarbeid.

Forskning ved UiO (valgfritt)

Lenke til Forskning på UiO, uio.no/forskning. Denne bør alltid være helt nederst på siden, til høyre, hvis du har lenken.

Publisert 18. mars 2016 16:17 - Sist endret 18. mars 2016 16:17