Slik oppretter du forskningsprosjekt i Vortex

Alle forskningsprosjekter som presenteres på uio.no skal bruke malen for prosjekter. Da vil de synliggjøres også på felles oversikter på fakultet og UiO-nivå.

Før du lager nettsiden, bør du lese om hvordan du lager en god nettside for forskningsprosjekt.

Når du oppretter et nytt prosjekt, velg mappetypen ”Forskningsprosjekt" i Vortex. Da får du automatisk en mappe som inneholder en index-fil og forslag til undermapper.

Fleksibel forside

Index-filen blir den offisielle forsiden til forskningsprosjektet, og undermappene blir menypunktene i venstremenyen. Skriv kort på forsiden, og la brukerne finne ytterligere informasjon via menyen. Dersom du trenger flere eller færre menypunkter enn de som er foreslått, kan du styre dette ved å opprette eller slette undermapper.

Alle prosjekter er ikke like, derfor er det rom for variasjon i malen. Hvis du ønsker en prosjektforside som har et nyhetsfokus, kan du for eksempel velge å legge inn bilder i innholdsfeltet og presentere aktueltsaker her.

Norsk og engelsk

Alle forskningsprosjekter skal ha nettsider både på norsk og engelsk. Du trenger ikke å speile all informasjonen på begge språk, men det er krav til minsteinformasjon. Se nærmere forklaring i retningslinjene for språk på uio.no.

Målgrupper

UiO sentralt har definert fire hovedmålgrupper for forskningsformidling og forskningsinformasjon på uio.no:

 • Forskere og studenter nasjonalt og internasjonalt
 • Samarbeidspartnere, dvs. forsknings- og utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet – både nasjonalt og internasjonalt
 • Publikum med interesse for og noe forkunnskap om emnet
 • Media

Som hovedregel skal prosjekt-forsiden være tilgjengelig og forståelig for alle målgrupper. Underliggende sider kan ha mer spesifikke målgrupper, som for eksempel kun prosjektets deltakere, eller andre forsker-kollegaer. Språk og tilgjengelighet tilpasses deretter.

Opprette nytt forskningsprosjekt

 1. Velg "Ny mappe" og malen "Forskingsprosjekt".

 2. Skriv inn et fornuftig filnavn på mappa basert på navnet på forskningsprosjektet.

 3. Gå til mappa og sett tittelen på mappa lik navnet på forskingsprosjektet. Dette gjør du under "Om mappen"-fanen. Det er nødvendig for at prosjektet skal bli presentert riktig i venstre- og bunnmeny.

 4. Gå til arkfanen "Innholdet i mappen" og vurder om du trenger de ulike undermappene/menypunktene:

  • Aktuelle saker - Hvis det er behov for jevnlig å publisere aktuelt stoff om prosjektet. Hver sak skal publiseres med artikkel-mal.
  • Arrangementer - Hvis det er behov for jevnlig å publisere arrangementer i regi av forskningprosjektet. Hvert arrangement skal publiseres med arrangements-mal.
  • Publikasjoner - Hvis det er behov for å publisere viktigste publikasjoner fra prosjektet. Det skal publiseres en artikkel per publikasjon. Bør kun brukes til viktigste publikasjoner, siden samtlige publikasjoner skal finnes i FRIDA.
  • Innhold fra de ulike mappene kan du vise frem i høyre kolonne på prosjekt-forsiden. Dette er satt opp i prosjektmalen via "Abonner på RSS-strømmer". Du kan også velge å vise frem innhold fra undermappene i hovedfeltet på forsiden.
 5. De mappene det ikke er behov for, sletter du. Hvis du har behov for flere menypunkter enn de som er foreslått, må du opprette flere undermapper. Større prosjekter kan f.eks. ha behov for flere undermapper. I Informasjonsarkitekturen finnes det noen valgfrie mapper du kan opprette.

 6. Rediger prosjektets forside (index.html) og fyll ut de ulike feltene og innhold under de foreslåtte overskriftene slik veiledningen nedenfor tilsier.

 7. I feltet for "Abonner på RSS-strømmer" må du huske å fjerne pekere til RSS-strømmer evt. mapper du slettet under punkt 5 og legge til pekere til nye mapper du evt. har opprettet.

 8. For alle mapper du nå har under RSS-strømmer, må webadressen oppdateres slik at den peker til riktig institutt og riktig forskningsprosjekt.

Navn

Veiledende 1-5 ord. Hvis forskningsprosjektet har et offisielt navn som ikke er forståelig for alle målgruppene, anbefaler vi at dere lager en forståelig tittel. Det offisielle navnet på prosjektet kan dere gjengi i teksten ”om prosjektet” nedenfor. Tittelen bør inneholde triggerord som gir brukeren lyst til å lese videre og som gir treff på søkemotorene. Husk at tittelen er viktigere for søkemotorer enn resten av innholdet på nettsiden.

Status

Her krysser du av for om prosjektet er avsluttet eller pågående. Dette vil ikke vises på prosjektets nettside, men avgjør hvilke oversikter prosjektet listes i.
Du som oppretter dokumentet, er ansvarlig for å sette prosjektet til avsluttet når prosjektet er avsluttet.

Innledning

Innledningen skal si hva forskningsprosjektet handler om, hva det forskes på, og hvilket hovedmål prosjektet har. En god innledning bør maksimalt være på 25 ord.

Bilde og bildetekst

Det er valgfritt å sette inn et bilde. Se generelle retningslinjer for bruk av bilder. Usikker på bildestørrelsen? Se oversikt over bildestørrelser og plassering.

Innhold

Ta utgangspunkt i forslaget til overskrifter og oppsett som ligger i malen. Fjern eller legg til overskrifter og innhold som passer for ditt/deres prosjekt. Om du ønsker et større nyhetsfokus, kan du også velge å legge ut aktuelle saker i innholdsfeltet.

Forslag til overskrifter er:

 • Om prosjektet. Her kan du skrive en kort oppsummering av prosjektet - hva forsker man på, hvor lenge har prosjektet pågått, hva er målene med prosjektet osv. Endre gjerne overskriften til noe mer passende, eventuelt fjern den hvis innholdet følger naturlig etter ingressen.

 • Mål. Beskrivelse av prosjektets mål.

 • Resultat(er). Dersom prosjektet har resultater å vise fram, kan du formidle det her. Hvis ikke prosjektet har kommet fram til resultater enda, sletter du overskriften.

 • Bakgrunn. Her kan du skrive kort om bakgrunnen for prosjektet. Hvilke enheter deltar i prosjektet, tidsperspektiv, teoretisk grunnlag, metode, etc.

 • Delprosjekter. Dersom prosjektet har delprosjekter, skriver du om dette her. Du kan velge å liste opp alle, eller du kan lage mer utfyllende beskrivelser i undermappen ”Delprosjekter” og lenke til disse.

 • Finansiering. Her kan du fortelle hvem som finansierer prosjektet - eventuelt med lenker til disse.

 • Samarbeid. Hvis prosjektet har samarbeid med andre, kan du fortelle om dette her og eventuelt lenke til samarbeidspartnerne.

 • Verktøy. Her kan du skrive om aktuelt verktøy/utstyr og eventuelt lenke til dette.

Kontaktinformasjon

Det er et krav at du formidler kontaktinformasjon for prosjektet. Kontaktinformasjon kan være lenke til vertsinstituttet for prosjektet, til prosjektlederen eller til aktuell administrasjon. Brukeren må kunne finne noen å ringe eller sende e-post til, og finne ut hvor prosjektet holder til.

Deltakere

Her kan du liste opp deltakerne i prosjektet. Deltakere som er ansatt ved UiO, skriver du inn brukernavnet til. Da lenkes personpresentasjonen deres automatisk opp. Bruk knappene "Ned" og "Opp" til å lage den rekkefølgen på deltakerne som du ønsker.

Hvis du har eksterne deltakere, kan du skrive inn navn på dem og gjerne lenke til en ekstern personpresentasjon hvis dette finnes.

Involverte forskergrupper

Her kan du søke opp forskergrupper som er publisert på nettstedet vårt. Bla deg gjennom mappestrukturen og velg riktig forskergruppe. Denne vil da bli lenket opp fra høyre marg.

Emneord

Skal i utgangspunktet ikke brukes. Men se egne retningslinjer for tagging av engelske prosjekter som skal synliggjøres på sidene Global UiO.

Abonner på RSS-strømmer

Her kan du velge å legge inn RSS-strømmer, enten fra undermapper i venstremenyen eller andre RSS-strømmer, for eksempel:

 • Aktuelt fra prosjektet

 • Blogger til prosjektdeltakere. Skal være faglig relevante.

 • Andre faglige relevante blogger, wikier osv.

I malen er disse satt opp til å vises i høyre kolonne.

Publikasjoner

På samme måte som på personpresentasjoner, er det mulig å hente ut publikasjoner fra Cristin. Foreløpig er det kun prosjekter som er finansiert av Norsk forskningsråd (NFR) som kan bruke denne muligheten. Dette skyldes en begrensning i tjenesten til Cristin.

For å kunne hente ut publikasjoner fra Cristin, må du skrive inn NFR-prosjektnummeret i det aktuelle redigeringsfeltet.

Det er også mulig å legge inn utvalgte publikasjoner slik som du kan på en personpresentasjon.

Dette må du passe på når du registrerer en publikasjon i Cristin

For at den automatiske uthentingen skal fungere, må du passe på å registrere korrekt NFR-prosjektnummer når du registrerer en publikasjon.

Slik ser det ut når du gjør dette i Cristin:

EU-prosjekter

Det er egne regler for hvordan et EU-prosjekt skal merkes med emblem og referansetekst.

Se hvordan du merker EU-prosjektet riktig

Nynorsk?

Dersom du ønsker å skrive presentasjonen av prosjektet på nynorsk, bruker du disse overskriftene:

 • Om prosjektet
 • Mål
 • Resultat
 • Bakgrunn
 • Delprosjekt
 • Finansiering
 • Samarbeid
 • Verktøy/verkty

Mappene kaller du "aktuelle saker", "arrangement" og "publikasjonar".

Var noe i denne veiledningen uklart?

Ta kontakt med forskningsredaksjon@admin.uio.no

Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 17. okt. 2017 09:49