Tagging Global UiO

Engelske personpresentasjoner, forskningsprosjekter og eventuelt forskergrupper skal tagges med egne emneord for å bli synlige på de engelske nettsidene om Global UiO.

Global UiO skal vise fram UiO som en attraktiv samarbeidspartner i en global sammenheng. Målet er å vise fram frem vårt globale engasjement og internasjonalt rettet forskning.

Målgrupper er ansatte i institusjoner vi ønsker å samarbeide med samt næringsliv. Studenter er ikke en prioritert målgruppe på disse sidene.

På Global UiO-sidene viser vi fram en rekke prioriterte land og områder. På disse landsidene lister vi opp personer, prosjekter og eventuelt forskergrupper som er tagget med tilsvarende emneord. 

Emneord som skal brukes

 • Brazil
 • China
 • Global South
 • India
 • Japan
 • Nordic countries
 • USA
 • South Africa
 • Russia

Hvem skal tagge?

Arbeidet bør utføres av lokale nettredaktører i dialog med forskere, forskningsrådgivere og internasjonaliseringskontakter på fakultet og institutt. Dette vil variere avhengig av de lokale forholdene.

Når skal det tagges?

Når nye personpresentasjoner, forskningsprosjekter eller forskergrupper opprettes skal det vurderes om innholdet skal tagges med emneord for Global UiO.

Nettredaktør sentralt tar en halvårlig sjekk av innholdet på Global UiO og gjennomgår hva som er tagget.

  Tagging av prosjekt, grupper og personer

  Alle samarbeidsprosjekter med partnere i de nevnte landene bør tagges, for eksempel forskning «med» partner i Kina, men også prosjekter hvor forskningstemaet gjelder forhold i et av landene, for eksempel forskning «på» Kina.

  Vi har bestemt oss for å ikke tagge forskningsprosjekter med emneordet «Europe», men vise EU-prosjekter på siden for området.

  Om valget av emneord

  Emneordene er valgt for å matche navnene på sidene om de prioriterte landene og områdene.

  "Global South" kan oppleves som et kunstig emneord. Vi kan alternativt også tagge med land eller verdensdel i tillegg til Global South. Da vil det dukke opp i søk, men for at det skal listes på underside over prosjekter på Global UiO, må vi også tagge med "Global South."

  Hva inngår i Global South?

  Fra nettsiden:

  "All UiO's faculties are involved in cooperation projects with the Global South. Most African projects are in East Africa and Southern Africa with partner universities in Ethiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Zimbabwe and Mozambique. In Asia we have cooperation in Indonesia, Myanmar, Nepal, Palestine and Vietnam."

  En tommelfingerregel er å ta med landene på OECD DAC listen over Official Development Aid Recipients, unntatt Higher middle income countries.

  Land som er i Europa eller tidligere Sovjetunionen regnes uansett ikke med.

  For Latin-Amerika er Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Nicaragua og Paraguay med i det globale sør. Peru, Cuba og Colombia er med i NORPART-programmet, og kan dermed også tas med i lista.

  I Oceania er typisk Australia og New Zealand ikke med, mens en del andre kan regnes med til det globale sør.

  Publisert 5. juli 2016 10:44 - Sist endret 6. juli 2016 10:36