Infrastruktur

Med infrastruktur mener vi blant annet kjernefasiliteter, laboratorier, vitenskapelig utstyr, forskningsfartøyer relatert til forskning. Se fullstendig definisjon på våre nettsider.

Målgrupper

UiO sentralt har definert fire hovedmålgrupper for forskningsformidling og forskningsinformasjon på uio.no:

 • Forskere og studenter nasjonalt og internasjonalt
 • Samarbeidspartnere, dvs. forsknings- og utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet – både nasjonalt og internasjonalt
 • Publikum med interesse for og noe forkunnskap om emnet
 • Media

Hvor plasseres infrastruktur i informasjonsarkitekturen?

Hvis infrastrukturen er tilgjengelig for andre enn en forskergruppe eller et prosjekt, skal den alltid beskrives under /forskning/om/infrastruktur eller /forskning/om/infrastruktur/navn-på-infrastruktur/ på enheten. Hvis utstyr kun er tilgjengelig for en gruppe eller et prosjekt, beskrives det på de respektives nettsider.

Hvis det er viktig for en enhet å profilere infrastruktur, så kan det gjøres på forskningsforsiden, under forskningsaktuelt-feltet eller i høyre kolonne.

Tjenestetilbud som det er relevant å tydeliggjøre for eksterne brukere, skal også lenkes opp fra Tjenester og Verktøy, og eventuelt fra relevante forskningsmiljøer.

Mal

Når du skal opprette nettsider for infrastruktur, bruker du artikkel-malen. Enten beskriver du alt på en artikkel-side, men hvis du har mye innhold det er fornuftig å dele opp, kan du også bygge ut med underpunkter i en venstremeny. Se beskrivelse av begge mulighetene under.

1. Infrastruktur presentert på en artikkel-side

1. Opprett en vanlig mappe under /forskning/om/ som du kaller "infrastruktur", slik at URL-en blir /forskning/om/infrastruktur/. I mappen oppretter du et artikkeldokument som du kaller index.html, og det er dette dokumentet du skal bruke til å presentere infrastrukturen dersom du ønsker å gjøre det på en enkelt side.

2. Rediger index-dokumentet og skriv tittel "Infrastruktur". Lag en kort ingress, med informasjon om hvilken infrastruktur dette er. Legg eventuelt inn bilde. Se generelle retningslinjer for bruk av bilder. Deretter vurder hvilke av de følgende mellomtitlene du må ha med, med beskrivelse:

 • Tjenestetilbud - hvilket tjenestetilbud finnes, hvor mye koster det, hvem kan benytte tjenestene
 • Instrumenter - beskriv hvilke instrumenter som finnes, og lenk opp evt. brukerveiledninger.
 • Bestilling - hvordan kan du bestille tjenestene?
 • Om "infrastruktur" - med eventuelle underpunkter eller overskrifter som Ansatte, Organisasjon og eventuell beskrivelse av fysisk lokalitet.

3. I høyre kolonne legger du inn kontaktinformasjon øverst. Bruk overskriften Kontakt, og lenk til kontaktpersonens personpresentasjon. Du kan også lage egne bokser i høyre kolonne for å presentere forskningsmiljøer som bruker infrastrukturen (Tittel: Forskningsmiljøer som bruker xxx), relevante studie-emner (Tittel: Studier), eventuelle samarbeidspartnere (Tittel: Samarbeidspartnere) eller relevante forskningsprosjekter (Tittel: Forskningsprosjekter).

2. Infrastruktur presentert med venstremeny

1. Opprett en vanlig mappe under /forskning/om/ som du kaller "infrastruktur", slik at URL-en blir /forskning/om/infrastruktur/. I mappen oppretter du et artikkeldokument som du kaller index.html, og dette dokumentet vil være en forside som du kan bruke til å gi en totaloversikt over enhetens infrastruktur - disse vil ligge i egne mapper og være synlige i venstremenyen. Et annet alternativ er å opprette denne mappen som en artikkel-liste, som lister opp alle artikkeldokumentene som ligger i mappen - da lager du ett artikkeldokument per infrastruktur i mappen, og gir dem et forståelig navn basert på navnet til infrastrukturen.

2. Hvis du velger å synliggjøre infrastrukturen i en venstremeny, så oppretter du en vanlig mappe med index-fil per infrastruktur. Lag forståelig mappenavn ut fra navn på infrastruktur, slik at URL-en blir /forskning/om/infrastruktur/<navn-pa-infrastruktur>/. Dette gjør du under "Om mappen"-fanen. Det er nødvendig for at infrastrukturen skal bli presentert riktig i venstre- og bunnmeny.

3. Rediger forsiden til hver enkelt infrastruktur og gi dokumentene en tittel basert på infrastrukturens navn. Hvis du ønsker kan du legge inn et bilde. Se generelle retningslinjer for bruk av bilder. Ellers skriver du en kort ingress om hva infrastrukturen er. Fokuser ellers på relevant informasjon om for eksempel tjenestetilbudet eller instrumentene.

4. I høyre kolonne legger du inn kontaktinformasjon øverst. Bruk overskriften Kontakt, og lenk til kontaktpersonens personpresentasjon. Du kan også lage egne bokser i høyre kolonne for å presentere forskningsmiljøer som bruker infrastrukturen (Tittel: Forskningsmiljøer som bruker xxx), relevante studie-emner (Tittel: Studier), eventuelle samarbeidspartnere (Tittel: Samarbeidspartnere) eller relevante forskningsprosjekter (Tittel: Forskningsprosjekter).

5. Hvis du har behov, kan du legg til relevante undermapper, som vil utgjøre undermenypunkter under en infrastruktur. Aktuelle er:

 • /instrumenter/ - beskrivelse av aktuelle instrumenter. Også inkludert brukerveiledningene, evt. i eget undermenypunkt /brukerveiledning/
 • /utstyr/ - beskrivelse av aktuelt utstyr. Også inkludert brukerveiledninger, eventuelt i eget menypunkt /brukerveiledning/
 • /tjenestetilbud/ - beskrivelse av tjenestetilbudet. Hvilke tjenester tilbys? Hvem kan bruke dem? Pris? Hvordan bestiller du tjenestene? Det siste kan beskrives i eget menypunkt, hvis omfattende: /bestilling/
 • /bestilling/ - hvordan bestiller du tjenesten? Eventuelt står det sammen med tjenestetilbudet, se over.
 • /om/ - mer om ansatte, organsisasjon, kontakt, om evt. fysiske lokaler eller enheter, eventuelt om relevante studietilbud, samarbeidspartnere - som eventuelt har bidratt med finansiering, forskningsmiljøer som bruker infrastrukturen. Noe av dette vil også kunne stå på forsiden til infrastrukturen. Hvis hehov for aktuelle saker, samles disse i en egen mappe kalt /aktuelt/. Sakene kan så feedes til forsiden, hvis relevant.
 • /internt/ - om det er behov for informasjon kun til de ansatte eller noen utvalgte, kan dette legges i en egen, adgangsbegrenset mappe.

På engelsk

Menypunktene på engelsk:

 • /instruments/, eventuelt også /manuals/
 • /equipment/
 • /services/
 • /booking/
 • /about/

5. Dersom du trenger flere eller færre menypunkter enn de som er foreslått, kan du styre dette ved å opprette eller slette undermapper.

Norsk og engelsk

Du trenger ikke å speile all informasjonen på begge språk, men det er krav til minsteinformasjon. Se nærmere forklaring i retningslinjene for språk på uio.no. Hvis hovedspråk er engelsk, lag for eksempel en felles side på norsk der du nevner all infrastruktur med veldig kort forklaring, med lenker til engelske presentasjoner.

Var noe i denne veiledningen uklart?

Ta kontakt med forskningsredaksjon@admin.uio.no

Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 9. okt. 2015 17:27