Kategorier fra Cristin

Nedenfor er en oversikt over kategoriene som blir brukt i Cristin for å klassifisere forskningsresultater.

 • vab: vitenskapelige artikler og bokkapitler (vab)
 • b: bøker (b),
 • aa: andre arbeider (aa).

Der hvor det ikke står noe i parentes bak oppføringen så er dette å regne som andre arbeider.

Hovedkategorier

 • Tidsskriftspublikasjon
 • Vitenskapelig artikkel (vab)
 • Vitenskapelig oversiktsartikkel/review (vab)
 • Populærvitenskapelig artikkel
 • Sammendrag/abstract
 • Kronikk
 • Leder
 • Anmeldelse
 • Short communication
 • Leserinnlegg
 • Brev til redaktøren
 • Errata
 • Intervju

Konferansebidrag og faglig presentasjon

 • Vitenskapelig foredrag
 • Populærvitenskapelig foredrag
 • Poster

Bok

 • Vitenskapelig antologi (b)
 • Vitenskapelig monografi (b)
 • Vitenskapelig kommentarutgave (b)
 • Leksikon (b)
 • Oppslagsverk (b)
 • Populærvitenskapelig bok (b)
 • Lærebok (b)
 • Fagbok (b)
 • Utstillingskatalog (b)

Rapport/avhandling

 • Rapport
 • Kompendium
 • Doktorgradsavhandling
 • Lisensiatavhandling
 • Magisteravhandling
 • Mastergradsoppgave
 • Hovedfagsoppgave
 • Forskerlinjeoppgave

Del av bok/rapport

 • Vitenskapelig Kapittel/Artikkel (vab)
 • Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Conference proceedings (vab)
 • Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel (vab)
 • Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Leksikalsk innførsel
 • Forord
 • Innledning
 • Annet

Oversettelsesarbeide

 • Kapittel/Artikkel
 • Bok

Mediebidrag

 • Dokumentar
 • Programledelse
 • Programdeltagelse
 • Intervju

Kommersialisering

 • Patent
 • Lisens
 • Bedriftsetablering

Kunstnerisk og museal presentasjon

 • Museumsutstilling
 • Arkitektutstilling
 • Kunstutstilling
 • Webutstilling
 • Annet

Kunstnerisk produksjon

 • Arkitekttegning
 • Kunst- og billedmateriale
 • Filmproduksjon
 • Teaterproduksjon

Produkt

 • Digitale læremidler
 • Modell (arkitektur)
 • Multimediaprodukt
 • Musikk - innspillingsprodukt
 • Programvare
 • Database
 • Lydmateriale
 • Annet produkt

Informasjonsmateriale

 • Brosjyre
 • Briefs
 • Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Innledning i musikal og teaterprogram
Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 6. jan. 2017 12:26