Kriterier for forside-saker på uio.no

Kriterier for forskningssaker som legges på de sentrale forsidene - uio.no og uio.no/forskning.

Nettredaktør/forskningsansvarlig på UiO prioriterer saker etter minst ett av følgende kriterier:

  • Saken omhandler forskning som pågår ved UiO eller forskningsfunn gjort ved universitetet.
  • Saken er av strategisk betydning for UiO
  • Saken er aktuell i forhold til mediebildet generelt
  • Saken har allmenn samfunnsinteresse

I tillegg til disse kriteriene vil det også hende at saker blir løftet til sentrale sider på grunn av ett av følgende kriterier:

  • Saken er av god journalistisk kvalitet, det vil si god vinkling, egne og gode kilder, godt språk og et godt bilde
  • Saken vekker nysgjerrighet
  • Saken er en sensasjon for noen
  • Forsiden til uio.no har et bredt nedslagsfelt

Vi vil derfor som hovedregel prioritere saker som har stor allmenn interesse fremfor saker med en langt smalere målgruppe.

Obligatorisk innhold

I innholdsområdet til høyre (eller annet egnet sted i artikkelen) skal det legges lenke til:

  • Forskerens eller forskningsmiljøets kontaktinformasjon.
  • Aktuelle studieprogram/studieretninger.

Publisert 2. apr. 2014 10:31 - Sist endret 9. mai 2014 12:48