Avhandling, bedømmelse og disputas

Ph.d-nettsider på fakultet om avhandling, bedømmelse og disputas skal følge et felles oppsett.

Hvilke brukeroppgaver skal siden svare på

Avhandlingen: krav og retningslinjer

 • Hvilke krav stilles til avhandlingen?
 • Informasjon om ressurser, bruk av biblioteksressurser, hva har man til rådighet?
 • Når i ph.d.-perioden skriver man? Tidsbruk.
 • Eksempler på tema andre har valgt
 • Medforfatter, regler for dette
 • Lengde, hvor lang skal avhandlingen være? Antall ord.
 • Hvilket språk skal avhandlingen være på?
 • Hvilken form skal den skrives i? Stil?
 • Hva er en kappe?
 • Krav/plikter til veiledningen
 • Hvor får jeg hjelp til hva?
 • Offentliggjøring av avhandlingen

Innlevering og trykking

 • Hvilke krav er det rundt levering?
 • Finnes det en mal, skjema? Hvilket format skal avhandlingen være i, e-post, print?
 • Hvor og hvordan, til hvem skal avhandlingen leveres: skjema
 • Hva er fristen for innlevering? Når?
 • Retting av formelle feil, hvordan?
 • Hva skjer etter jeg har levert? Muligheter og rettigheter, ikke minst økonomisk. Ventetid.
 • Trykking av avhandlingen?
 • Underkjent avhandling - ny levering

Bedømmelse

 • Hvem bedømmer?
 • Hvor lang tid tar det å få en innstilling?
 • Når skjer dette?
 • Hvordan får man svar, format på svar? e-post? telefon?
 • Hvordan klager man evt.?

Prøveforelesning og disputas

 • Når skjer dette?
 • Hva er dette?
 • Hvordan forberede seg til dette?
 • Hvem møter man?
 • Hvordan foregår en prøveforelesning?
 • Hvordan foregår en disputas?
 • Hvor foregår disse?
 • Må jeg booke rom?
 • Hvilke formaliteter må jeg kjenne til?

Doktormiddag og kreering

 • Info om kreering (ligger sentralt)
 • Fradrag på skatten?
 • Når og hvor?
 • Hvordan?
 • Med hvem?

Informasjon til disputasleder og bedømmelseskomite

 • Hva er deres rolle?
 • Hva skal de gjøre? Frister?

Oppsett på forsiden

Bruk forsidemal.

Under dette menypunktet er det mye viktig informasjon, og basert på brukeroppgavene vi har avdekket bør følgende bokser inngå som peker til undersider. Bruk disse overskriftene som titler i boksene:

 • Avhandlingen: krav og retningslinjer
 • Innlevering og trykking
 • Bedømmelse
 • Prøveforelesning og disputas
 • Doktormiddag og kreering
 • Info til disputasleder og bedømmelseskomite

Krav til avhandlingen er en av de aller viktigste brukeroppgavene og bør derfor stå øverst på siden i full bredde, og vise hvilken informasjon man kan finne her.

"Innlevering og trykking" og "Bedømmelse" settes opp ved siden av hverandre, også disse må gi gode trigger-ord for å synliggjøre innholdet på undersidene. Prøveforelesning og disputas er en samleboks for flere undersider. Doktormiddag og kreering - her er det ulikt behov for informasjon fra enhetene. Det finnes en side sentralt det går an å lenke direkte til dersom man ikke har mye informasjon selv.

Info til disputasleder og bedømmelseskomite er også en samleboks - den skal være grå for å markere at dette dreier seg om informasjon til andre målgrupper.

I høyre kolonne lenkes det til kontakt-informasjon. Enten til en kontaktveileder, eller til personer som skal kontaktes om dette temaet.

Innhold på undersider

Bruk artikkel-mal med mindre det er behov for en forside. Legg inn relevant innhold for din enhet, og sjekk at det svarer på brukeroppgavene.

Publisert 14. apr. 2015 20:40 - Sist endret 20. apr. 2015 08:46